GIFTIGA VÄXTER PÅ BETET

Det är en vanlig myt att hästar ”känner” vilka växter som är giftiga, och att de därför undviker dem. Många giftiga växter har ofta en frän smak och/eller en obehaglig doft men långtifrån alla. Vissa växter är dessutom fortsatt giftiga även efter torkning. I Sverige förekommer ett hundratal växter som sägs vara giftiga. För att underlätta för dig som hästägare har vi samlat ett urval så du kan lära dig känna igen och bekämpa vanligt förekommande växter som kan skada din häst på betet. 

Åtta vanligt förekommande växter som man inledningsvis kan lära sig känna igen är tysklönn, ängssyra, alsikeklöver, vild lupin, smörblomma, stånds, sprängört och ek (ekollon). 

För att undvika förgiftning på betet kan man tänka på att:

  • Lära sig känna igen de växter som är giftiga.
  • Inte släppa hästar på bete som innehåller giftiga växter när dessa förekommer rikligt, är som mest giftiga eller dominerar växtligheten.
  • Stängsla kring ”farliga” områden om möjligt.
  • Se till så att hästarna har tillgång till salt och mineraler.
  • Se till så att hästarna alltid har friskt vatten på betet. Törstiga djur förlorar mycket av sin förmåga att sålla bort olämpliga växter strax efter att de har druckit.
  • Rensa hagen från giftiga växter. Många växter kan kontrolleras med mekanisk bekämpning.
Giftiga växter:

LÄR DIG MER!

Vill du läsa mer och lära dig fler växter som är giftiga för hästar? I vår Giftiga Växter ABC får du praktiskt handledning för att lära dig känna igen och bekämpa flera olika växter som kan skada din häst - du kan blädda online HÄR.

Vid misstänkt förgiftning ska alltid veterinär kontaktas. 

SE VÅR FILM OM GIFTIGA VÄXTER