FODRETS VÄG GENOM HÄSTEN

Som näringsomvandlare är hästen i många avseenden speciell jämfört med andra gräsätande däggdjursarter. Här följer vi födans väg genom hästens fodersmältningssystem – från munhålan till ändtarmen. 

HÄSTEN – EN GROVFODEROMVANDLARE

Hästen är en gräsätare, anpassad till att äta gräs större delen av dygnet. Av naturliga skäl kan hästen inte erbjudas färskt gräs året om i den här delen av världen och så snart en häst tas från betet kommer den att sättas på en diet som egentligen inte är helt naturlig för den. Hö, hösilage och spannmål är exempel på fodermedel som vi av praktiska skäl och beroende på vår användning av hästen tvingas låta ersätta gräset. Sedan hästen blivit ett tamdjur, har vi således i viss mån rubbat dess naturliga matvanor. Detta är ett faktum som det kan vara nyttigt att då och då återkomma till. Gräs och annat grovfoder är rikt på växtfibrer som har en avgörande betydelse för en störningsfri fodersmältning. Deras roll för hästens energiupptag är otroligt viktig.

Ett ökat energibehov tillsammans med höga prestationskrav på hästen kan medföra att fodergivan behöver koncentreras. Det är då viktigt att hästen ändå tillförs tillräckligt med fibrer och att intaget av stärkelse inte når skadliga nivåer. Vid en hög energigiva är det vidare viktigt att energin tillförs i skonsam form. I rätt mängd är fett en skonsam energikälla, som tas upp i en annan del av mag-tarmsystemet jämfört med stärkelse. Ett bra kraftfoder bör således vara rikt på både fett och fibrer. Just därför passar havre bättre som hästfoder än t. ex. korn och majs.

Det är således inte självklart att hästar ges foder som är anpassat till just deras sätt att ta upp och omvandla näring. Det finns hästägare som utfodrar sina hästar med mineralfoder som är framtagna för att motsvara behoven hos andra djurslag som har en helt annan typ av fodersmältning. När det gäller mänsklig kost talar man ibland om ”functional foods”. Med detta menas mat som har en ”friskvårdande” effekt. Ett bra exempel är KRAFFTs SPC-produkter som hjälper hästen att hålla en sund vätskebalans. Genom forskning vet man nu tillräckligt mycket om hästens näringsupptag för att kunna utveckla produkter för ”functional feeding” – dvs. hästfoder med motsvarande egenskaper.

Fodrets väg genom hästen

Som näringsomvandlare är hästen i många avseenden speciell jämfört med andra gräsätande däggdjursarter. Här följer vi födans väg genom hästens fodersmältningssystem – från munhålan till ändtarmen.