grovtarmen-1080x400-INT.jpg

GROVTARMEN

I grov- och blindtarmen sker större delen av hästens näringsutvinning, och det är bakterier, svampar och encelliga djur som sköter bearbetningen. Den kemiska prepareringen är slutförd. Nu handlar det om mikrobiologisk bearbetning.

Grovtarmen kan liknas vid en stor ”korv” som tar upp nästan 2/3 av den totala volymen i bukhålan. Här lagras maginnehållet normalt i upp till 3 dygn och bearbetas under den tiden av ett stort antal mikroorganismer. Ett enda gram av grovtarmsinnehållet rymmer ca 1000 miljoner mikroorganismer. Dessa är specialiserade inom olika områden – t ex tillverkning av vattenlösliga vitaminer, aminosyror som ingår i proteiner och fettsyror ur vilka energi kan utvinnas. Man räknar med, att ca 60 % av hästens totala energiutvinning sker i grovtarmen. En stor del av energin utvinns genom nedbrytning av cellulosan i växtfibrer.

Balansen mellan olika sorters mikroorganismer i grovtarmen är mycket viktig, och rubbningar påverkar ofta hästens allmäntillstånd kraftigt. Orsakerna till rubbningar kan t ex vara felaktig utfodring (ofta för lite fibrer eller överskott av stärkelse), överutfodring, mediciners inverkan, stress eller olämpligt dricksvatten.

Eftersom hästen är skapad för att äta gräs, är det viktigt att en stor del av energiutvinningen sker i grovtarmen – dvs. genom nedbrytning av växtfibrer. Då skapas också en balans i tarmfloran och tarmfunktionen stabiliseras.