munhalan-1080x400-INT.jpg

MUNHÅLAN

Processen börjar i munhålan. De grästussar som hästen slitit av med framtänderna under bete eller de tuggor av kraft- eller grovfoder den samlat ihop genom svep med mulen krossas nu av kindtänderna och blandas med saliv. Tänderna har en mycket viktig funktion i sammanhanget, och det är viktigt att hästens tandstatus kontrolleras regelbundet.

Under tuggningen blandas fodret med saliv. Hästen producerar stora mängder sådan (ca 10-15 liter per dygn) och till skillnad från andra däggdjur saknar hästen aktiva enzymer i sin saliv. Den är däremot rik på bikarbonat. Denna har en viktig syrareglerande funktion i matsmältningen. Det är därför viktigt att hästen ges tillfälle att äta i lugn och ro och under relativt lång tid – så att fodret hinner bli ordentligt genomblött av saliv. På så sätt får fodret också en konsistens som underlättar dess fortsatta transport genom matsmältningen.

Grovfoder stimulerar salivavsöndringen mer än kraftfoder. Därför är det lämpligt att alltid inleda hästens måltid med en grovfodergiva som den ätit av en stund innan kraftfodret ges. Detta förlänger också ättiden, vilket är väsentligt i sammanhanget. Hästen saknar nämligen s.k. streckreceptorer i sin magsäck. Det är i stället den totala ättiden som skapar mättnadskänslan. Ett lugnt tempo under måltiden minskar dessutom risken för foderstrupsförstoppning.

Lär dig mer: