INDIVIDANPASSAD FODERSTAT

Din hästs behov styrs av flera olika parametrar; hästens storlek, om den är lätt- eller svårfödd samt träningsmängd. För unga hästar som fortfarande växer ökar dessutom behoven av energi och protein för att möjliggöra tillväxt och muskelsättning. För ston i slutet av sin dräktighet och under digivningsperioden är behoven också mycket högre – för att kunna tillgodose både sitt eget och fölets behov. Utgå från hästens förutsättningar för att ta reda på vilka behov den har och anpassa därefter foderstaten för att kunna uppfylla dem.