utfodring-föl-krafft-1080x600.jpg

UTFODRING TILL FÖL

Föl får i sig den näring de behöver från stoets mjölk de första månaderna. Råmjölken finns bara under den absolut första tiden. Så om stoet t ex läcker mjölk riskera man att förlora den eller att den minskar i mängd. Fölet bör få i sig denna inom de första 4-8 timmar. Denna råmjölk är otroligt viktig då den innehåller viktiga antikroppar som ger fölet skydd mot smittämnen. Ett föl som förlorar sin mamma är i akutbehov av stomjölksersättning för att överleva. Emellertid ska man som hästägare känna till att stomjölkersättning inte kan ersätta de viktiga antikroppar som finns i stoets råmjölk.

Föl kan bli lösa i magen av salt och det är därför rekommenderat att placera eventuella saltstenar oåtkomliga för fölet. När fölet skiljts från stoet kan man placera ut en saltsten och ha ett vaknade öga över saltintaget.

Ett föl befinner sig i kraftig tillväxt och för att förebygga näringsmässiga svackor, bör tillvänjningen av kraftfoder ske redan före avskiljningen. KRAFFT Foal är specifikt framtaget för föl och har en mindre pelletsstorlek och en hög andel smältbart råprotein. Protein är grundmaterialet i all kroppsvävnad och ett föl har lika stort proteinbehov som den högpresterande tävlingshästen.