FODERSTATENS BYGGSTENAR

Här går vi kort och överskådligt igenom de olika byggstenarna i hästens foderstat. Var och en av dessa är lika viktig. Om man förbiser en av dem, rasar hela bygget samman. Det flitigt använda ordet ”helhetssyn” är något av ett nyckelord även i detta sammanhang.

Byggstenarnas inbördes storlek varierar beroende på hästens typ och användning. När träning och tävling varierar i intensitet är det viktigt att foderstaten anpassas till förändringarna. Detsamma gäller när näringsbehovet hos ett dräktigt sto varierar under dräktighetens olika stadier och under den unga hästens utveckling fram till färdigvuxen individ. Som hästägare måste man ha bra koll på näringsinnehållet i den foderstat man använder och kombinera foderstatens byggstenar med ständig tanke på vad hästen behöver just under den aktuella perioden. Det är därmed viktigt att foderstatens byggstenar då och då kontrolleras.

Eftersom ett bra grovfoder bör utgöra basen i en bra foderstat är analys av grovfodret en nödvändig åtgärd. Man bör akta sig för att använda standardvärden när det kommer till grovfoder, då det kan variera stort i näringsvärden mellan grovfoder beroende på bl. a. skördetid, gödsling, markens mineralinnehåll, lagringsförhållanden och väderlek i samband med skörd.