VÄXTFIBRER – VIKTIG BALANSFAKTOR

Växtfibrer är en viktiga funktion i hästens fodersmältning. Förutom den viktiga funktionen att hålla grovtarmens bakterieflora i ”trim”, är en tillräcklig tillförsel av växtfibrer viktig för tarmens transportfunktion och hästens tuggbehov. Det är således viktigt att fiberhalten även i kraftfodret beaktas då man bygger upp den totala foderstaten.

Fiber är en strukturell kolhydrat och kan även kallas växttråd. Till begreppet fiber räknas cellulosa, hemicellulosa och lignin. Hästen kan inte bryta ner lignin men de andra ämnena bryts ner med hjälp av mikroorganismer i grovtarmen.

Fibrernas viktiga roll för hästens energiutvinning och allmänna välbefinnande är väl dokumenterad genom forskning. Hästen är av naturen skapad för att omsätta grovfoder och dess kapacitet för att utvinna energi ur stärkelserikt kraftfoder är starkt begränsad. Att försöka ”ladda” en tävlingshäst genom höga givor av stärkelserikt kraftfoder är därför både meningslöst och riskfyllt. De enzymer som genom s. k. spjälkning omvandlar stärkelse till energi i tunntarmen räcker vid större givor helt enkelt inte till. När osmält stärkelse förs vidare ner till grovtarmen kan den ge upphov till kraftig gasbildning. I vissa fall kan livshotande tillstånd uppstå.

Mikrobjäsningen i grovtarmen är av mycket stor betydelse för hästen då ca 75% av energiförsörjningen i en grovfoderbaserad foderstat kommer från jäsningen av fiber till kortkedjiga fettsyror. Andelen sjunker något då hästen får mer kraftfoder. Systemet är mycket känsligt och kan störas vid snabba foderbyten. Mikroorganismerna behöver en jämn och kontinuerlig tillförsel av fiber för att fungera optimalt. Jäsningen av fiber tar längre tid än t ex stärkelse vilket bidrar till att fylla tarmpaketet, vilket är det naturliga för hästen som grovfoderomvandlare. Volymen i tarmarna är även positivt för vätskebalansen. För lite fiber kan både påverka fodersmätningen negativt men även hästen allmänna hälsa och välbefinnande.

Det gäller därför att, oavsett hästens användningsområde, se till att foderstaten tillför en tillräcklig mängd fibrer. Ett bra alternativ för att öka fiberhalten i foderstaten är att erbjuda hästen halm. Halm är ett utmärkt strömedel som ger hästen både sysselsättning och fibrer. Vill man inte strö med halm kan man ändå komplettera en fiberfattig foderstat med några kilo halm.

Hästen behov av fiber är inte definierad men det finns rekommendationer vad gäller grovfoder på absolut minst 1 kg ts/100 kg kroppsvikt och dag, men gärna 1,5-2 kg. Det är viktigt att veta ts-halten i grovfodret då den kan variera kraftigt beroende på skördesättet.

Fiber tillförs till största del genom grovfodret men det finns även andra råvaror som innehåller ganska stora mängder fiber, som t ex havrekli, vetekli, betfiber och lusern, däremot har spannmål ett lågt innehåll av fiber.