fibrer-1080x400-INT.jpg

FIBRER

Fiber är en strukturell kolhydrat och kan även kallas växttråd. Till begreppet fiber räknas cellulosa, hemicellulosa och lignin. Hästen kan inte bryta ner lignin men de andra ämnena bryts ner med hjälp av mikroorganismer i grovtarmen.

Mikrobjäsningen i grovtarmen är av mycket stor betydelse för hästen då ca 75% av energiförsörjningen i en grovfoderbaserad foderstat kommer från jäsningen av fiber till kortkedjiga fettsyror. Andelen sjunker något då hästen får mer kraftfoder. Systemet är mycket känsligt och kan störas vid snabba foderbyten. Mikroorganismerna behöver en jämn och kontinuerlig tillförsel av fiber för att fungera optimalt. Jäsningen av fiber tar längre tid än t ex stärkelse vilket bidrar till att fylla tarmpaketet, vilket är det naturliga för hästen som grovfoderomvandlare. Volymen i tarmarna är även positivt för vätskebalansen. För lite fiber kan både påverka fodersmätningen negativt men även hästen allmänna hälsa och välbefinnande.

Hästen behov av fiber är inte definierad men det finns rekommendationer vad gäller grovfoder på absolut minst 1 kg ts/100 kg kroppsvikt och dag, men gärna 1,5-2 kg. Det är viktigt att veta ts-halten i grovfodret då den kan variera kraftigt beroende på skördesättet.

Fiber tillförs till största del genom grovfodret men det finns även andra råvaror som innehåller ganska stora mängder fiber, som t ex havrekli, vetekli, betfiber och lusern, däremot har spannmål ett lågt innehåll av fiber.

Lär dig mer: