vatten

Vatten är av grundläggande betydelse för hästen. Dricksvatten till hästar skall i alla avseenden betraktas som ett fodermedel. Det är för övrigt det fodermedel som hästen tillförs mest av. Att vatten till hästar motsvarar de hygieniska krav man ställer på dricksvatten till människor är självklart. Hästen dricker avsevärt mycket mer vatten än en människa per dygn och tillgodoser så gott som hela sitt vätskebehov enbart genom vatten – oftast från en och samma källa.

Föroreningar i hästars dricksvatten kan orsaka stora skador i form av nedsatt prestationsförmåga. Det kan vara bakterier, mögel eller andra mikroorganismer som försämrar vattnets kvalitet. Ofta ger dåligt dricksvatten inga specifika yttre symptom, men hästarnas immunförsvar tas i anspråk för att bekämpa de organismer vi nämnt. På detta sätt blir de känsligare för ”vanliga” bakterie- och virusinfektioner och en verkligt ond cirkel kan etableras.

Var och en som bygger upp en liten eller stor anläggning för hästhållning bör således göra en grundlig analys av dricksvattnets kvalitet. Det finns tekniska hjälpmedel, bl. a. reningsanläggningar, som effektivt dödar mikroorganismer genom ultraviolett ljus. En vattenanalys och eventuella åtgärder med anledning av den bör alltid diskuteras med sakkunnig, t. ex. en veterinär eller välutbildad expert på foderhygien.

Hästen tycks föredra att dricka en relativt stor mängd vatten på kort tid. Detta kan vara ett arv från den tid då hästarna i vilt tillstånd drack vid vattenhål där rovdjur ofta låg på pass. Man vet med säkerhet att vattenkoppar som ger ett dåligt flöde ofta medför vätskebrist. Hästen dricker inte länge nog för att få i sig tillräckligt med vatten. Vattenkoppar med dåligt vattenflöde har visat sig vara en orsak till perioder av ”motflyt” i ett antal svenska tävlingsstall.

Det är således klokt att regelbundet kontrollera genomflödet. Det görs enklast genom att vattenkoppen fylls och att man sedan håller reglaget nedtryckt under en minut. Det vatten som flödar över samlas upp i en spann för mätning. Genomflödet bör vara minst cirka 8 liter vatten per minut. Vill man vara riktigt säker så är vattning med spann det bästa alternativet.

Vätskeförlust och vägran att dricka under resa vållar problem för många hästägare. Att det blir ett problem är egentligen inte så svårt att förstå. Under en normal tävlingsresa förlorar en häst avsevärda mängder kroppsvätska. Transporten innebär en viss stress som kan leda till blötare och tätare avföring, ökad svettning och ökad avgång av vattenånga via utandningsluften. Det är ett välkänt faktum att vissa hästar ”reser dåligt” – dvs. utför sämre prestationer på bortaplan. Att förlusten av vätska och elektrolyter inte ersätts tillräckligt effek­tivt kan vara en bidragande orsak. Det finns emellertid en hel del som hästägaren kan göra för att komma till rätta med det här problemet.

Stresspåverkan gör att många hästar vägrar att äta och dricka även under en rast där man skapar lugna förhållanden. I viss utsträckning är det emellertid möjligt att skola in hästarna i den här typen av ätrutiner – t. ex. genom att då och då låta dem stå på transporten en stund före utfodringen. På så sätt grundlägger man under stressfria förhållanden en s. k. betingad reflex – dvs. hästen kommer att förknippa avlastningen med mat och vatten.

Hur mycket dricker en häst?

Det varierar såklart beroende på hur hårt din häst motioneras och hur mycket din häst väger. Generellt kan man använda sig av följande riktlinje:

Underhåll – 5 liter per 100 kg häst
Lätt till medelhårt arbete – 7 liter per 100 kg häst
Hårt arbete – 10-15 liter per 100 kg häst
Digivande ston – 8-10 liter per 100 kg häst

Alla hästar är naturligtvis olika individer och liksom oss människor kan vissa vara bättre på att dricka än andra.

Så här kontrollerar du flödet i vattenkoppen

Använder du vattenkopp är det viktigt att kontrollera flödet. Ett bra flöde ger minst 8 liter vatten/minut och du kan enkelt testa det genom att göra så här:

  1. Fyll vattenkoppen full.
  2. Sätt en hink under vattenkoppen och tryck sedan fram vatten i 1 minut.
  3. Mät hur mycket vatten det kommit i hinken efter tidens slut, detta bör då vara minst 8 liter.

Min häst dricker dåligt, vad kan jag göra?

På våren när dagarna blir allt varmare är det lätt hänt att våra hästar inte dricker den mängd som de behöver. Här kommer några tips du kan testa ifall du tycker din häst dricker mindre än vanligt:

  • Använd en ljusare hink, vissa hästar dricker bättre då.
  • Smaksätt vattnet - testa exempelvis med äpple, morötter, salt, elektrolyter eller KRAFFT Sensitive Mash. Smaksäter du vattnet så erbjud alltid en hink med rent vatten också. 
  • Låt hästen dricka ifred. Hästar dricker generellt sett mindre när de är stressade.
  • Se till att vattnet är rent - en tumregel är att vattnet ska vara så hygieniskt att du själv vill dricka det.
  • Se över hästens saltintag. Får den i sig tillräckligt med salt? Mer salt ökar oftast hästens vattenkonsumtion. 
  • Blötlägg fodret.
  • Komplettera din vattenkopp med en vattenhink.

Se våra tips & trix för hästen som dricker dåligt: