VATTEN

vatten-1080x400-INT.jpg

Vatten bör alltid betraktas som ett fodermedel, och de krav man ställer på dricksvatten till hästar bör vara desamma som för mänskliga hushåll. Liksom människan består hästen till övervägande delen av vatten. Detta kräver eftertanke av hästägaren och en vätskeförlust måste alltid ersättas snabbt!

Tänk på vattnets kvalité, föroreningar i hästars vatten vållar årligen stora skador i form av nedsatt prestationsförmåga. Det kan vara bakterier, mögel eller andra mikroorganismer som försämrar vattnets kvalitet. Ofta ger dåligt dricksvatten inga specifika yttre symptom, men hästars immunförsvar tas i anspråk för att bekämpa de organismer vi nämnt. Rengör baljor och hinkar noga varje dag.

Kolla vattenkopparna!
Automatiska vattenkoppar är inte sällan en orsak till vätskebrist hos hästar. En automatisk vattenkopp bör ge minst 8 liter vatten per minut. Annars ”tröttnar” hästen lätt på att trycka ned ventilarmen. Testa detta genom att fylla vattenkoppen, sätt en hink under och tryck sedan fram vatten i 1 minuts tid. Observera att vattenkoppen måste vara fylld innan ni börjar tidtagningen. Därefter mäter ni hur mycket vatten ni fått i er hink, vilket då bör vara minst 8 liter.

Hur mycket bör en häst dricka? Nedan kan ni se hur ni enkelt kan räkna ut hur mycket vatten just er häst bör dricka per dygn. Siffrorna är tagna från SLU:s utfodringsrekommendationer för häst 2013. Underhåll – 5 liter per 100 kg häst

Lätt till medelhårt arbete – 7 liter per 100 kg häst Hårt arbete – 10-15 liter per 100 kg häst Digivande ston – 8-10 liter per 100kg häst

Alla hästar är naturligtvis olika individer och liksom för oss människor kan vissa vara bättre på att dricka än andra. Om er häst dricker lite under vad den bör om dagen men fortfarande beter sig som vanligt så behöver ni inte vara oroliga.

Lär dig mer: