KRAFTFODER, SPANNMÅL & FETT

Hästens grundläggande näringsbehov bör tillgodoses genom grovfodret. Kraftfoder, spannmål och fett är alla ett komplement. I många fall fungerar grovfoder utmärkt för att täcka hästens näringsbehov i form av energi, protein och makromineraler. Det finns dock de fall där grovfodret inte räcker för att täcka alla hästens näringsbehov, då kan kraftfoder vara ett bra komplement i foderstaten.

Grundidén med kraftfoder är att tillföra de näringsämnen som måste kompletteras i en koncentrerad form. Det kan t. ex. vara svårt att tillgodose hela proteinbehovet hos en hårt arbetande häst, växande unghäst, dräktigt eller digivande sto om grovfodrets värden inte är optimala.

De olika sorters spannmål som används för utfodring av hästar innehåller till övervägande delen proteiner av tämligen låg kvalitet. Halterna av livsviktiga aminosyror som lysin och metionin ligger lågt – liksom kalciumvärdet och inslag av vitamin D. Lägst halt av högvärdigt protein har majs. Fosforhalten i spannmål är relativt hög.

Vissa kraftfoderprodukter är pelleterade, vilket innebär ett antal fördelar. Man förhindrar t. ex. att de olika ingredienserna i fodergivan skiktas ”klumpvis” i krubban, silon eller foderbingen. Om detta sker kan vissa hästar få en skadlig koncentration av ett ämne – medan andra helt går miste om samma ämne. I ett pelleterat foder innehåller varje pellet samma andelar av varje ingrediens. Man bör också förvissa sig om, att alla råvaror i ett pelleterat foder är vegetabiliska.

Vi ska här kika närmare på dessa former av kompletteringar.