proteinfodermedel

Proteinfodermedel används när hästen av någon anledning behöver mer protein än vad grovfodret tillför. Det är alltid bäst att försöka hitta ett grovfoder med värden som passar hästens behov, men ibland är det inte möjligt att välja ett annat grovfoder. Hästar som växer, är dräktiga eller digivande behöver mer protein i förhållande till energi än en häst på underhållsfoderstat eller en häst i träning. Den som vill säkra proteintillförseln till tävlingshästar, avelsdjur eller växande unghästar bör gå systematiskt till väga och gärna rådgöra både med veterinär och foderrådgivare.

Behöver foderstaten kompletteras med något proteinfodermedel finns det några olika råvaror att välja mellan, om man inte väljer något av marknadens många proteinrika fullfoder. Olika proteinråvaror passar hästen olika bra, beroende på hur lättupptaglig proteinkällan är (smältbar) och hur råvarans aminosyraprofil ser ut. Dessa två faktorer utgör råvarans proteinkvalitet.

POTATISPROTEIN

Potatisprotein är en biprodukt från när man utvunnit stärkelsen ur potatis. Biprodukten torkas och har ett högt metionin- och lysininnehåll. Proteintillskott baserade på potatisprotein är därmed väl anpassade till hästens förmåga att ta upp och omvandla protein och kan i allmänhet ges i ganska stora givor utan risk för skadliga effekter.

SOJAMJÖL

Sojamjöl innehåller höga halter av relativt högvärdigt protein. Det har länge givits till växande hästar för att kompensera höskördar med lågt proteininnehåll. Det sojamjöl som förekommer i handeln är alltid värmebehandlat, eftersom det i obehandlat tillstånd innehåller en rad skadliga ämnen. Sojabönan kan inte odlas i Sverige då den kräver en lång vegetationsperiod med mycket ljus och värme, därför måste den importeras. Importen av sojaböna är något som diskuteras mycket i miljösammanhang därför försöker man aktivt att hitta alternativa proteinkällor som kan odlas i Sverige.

LINFRÖ

Linfrö används främst på grund av sina dietiska egenskaper, då fröskalet tillsammans med vatten bildar ett slem som tros underlätta transport av tarminnehållet och skydda tarmens slemhinna. Linfrö är rikt på essentiella fettsyror men har ett lågt innehåll av det protein som hästar kan tillgodogöra sig. Halten av B-vitamin är däremot hög. Linfrö måste alltid upphettas eller prepareras före utfodring p g a ett naturligt förekommande ämne som kan bilda vätecyanid. Vätecyanid påverkar cellandningen, men förlorar sin verkan vid upphettning eller preparering.

Så kallade linfrökakor är en restprodukt vid utvinning av linolja. De behöver inte upphettas före utfodring, men blötläggning rekommenderas. Linfrökakor har lägre energi och högre proteinhalt än hela linfrön och härsknar lätt på grund av sitt fettinnehåll. Samtidigt har en stor del av den energirika oljan tagits bort och proteinet är av låg kvalitet. Linfrö/linfrökaka är inte att räkna som ett proteinfoder till unghästar p g a för lågt lysininnehåll.

LUSERN

Lusern är en baljväxt som kännetecknas av högt proteininnehåll, bra proteinkvalitet och högt innehåll av fibrer. Lusern räknas framförallt som grovfoder, men på grund av sitt höga proteininnehåll platsar det även under rubriken proteinfodermedel.