sockerfodermedel

Dessa fodermedel används oftast för att ge ett energitillskott utan att öka risken för kväveöverskott genom hög tillförsel av protein. Under senare år har forskning tillfört värdefull kunskap om olika sockerarters roll vid hästens energiutvinning. Detta har bl. a. lett till en minskad användning av melass – eftersom den lättsmälta energi den innehåller endast i liten grad kan utnyttjas vid den form av arbete som de flesta hästar utför. Dessutom innehåller melass kalium, ett ämne som det råder överskott av på svenska vallar och som hos hästar kan orsaka problem i högre doser.

MELASS

Melass är en biprodukt vid sockerframställningen och ingår bl. a. i viss Betfor. En viss användning i ”ren form” förekommer på hästsidan t. ex. för att binda damm vid utfodring av krossad havre. Melass har både en hög andel lättsmält energi och halt av kalium, ett ämne som motverkar upptagningen av magnesium. Därför bör man vara försiktig med att utfodra melass i större mängder, eftersom det då kan ha en laxerande effekt och hästarna har svårt att utnyttja den höga halten lättsmält energi.

BETFOR

Betfor är ett sockerfodermedel baserat på melasserad betsnitsel, vilket ger ett tillskott av fibrer. Vid all utfodring av Betfor måste fodret ligga i blöt tills fibrerna är helt mjuka, instruktioner och tider för uppblötning finns på förpackningen. Utfodring med torr Betfor kan ge upphov till allvarlig foderstrupsförstoppning. På grund av sin förmåga att binda vätska i fodersmältningskanalen kan ett tillskott av Betfor hjälpa hästar att bibehålla vätskebalansen under transport.