UTFODRINGSRELATERADE SJUKDOMAR

Några av de vanligaste utfodringsrelaterade sjukdomarna är fång, kolik och foderstrupsförstoppning. Här går vi igenom hur man kan anpassa hästens utfodring under och efter sjukdomstiden.

Många sjukdomar kan kopplas till utfodringen på ett eller annat vis. Vissa sjukdomar kan förebyggas med rätt utfodringsrutiner och andra behöver behandlas eller dämpas med anpassad utfodring och utfodringsrutiner genom delar eller resten av hästens liv. När din häst är sjuk eller visar symptom på sjukdom är det viktigt att du kontaktar veterinär som får undersöka och diagnostisera hästen. Att själv sätta diagnos kan vara förödande och risken att förvärra tillståndet för hästen ökar avsevärt.

Här tar vi upp några vanliga utfodringsrelaterade sjukdomar för de som redan fått en diagnos på sin häst och funderar över hur de kan anpassa din hästs utfodring under eller efter sjukdomstiden.