FODERRELATERADE SJUKDOMAR

Många sjukdomar kan kopplas till utfodringen på ett eller annat vis. Vissa sjukdomar kan förebyggas med rätt utfodringsrutiner och andra behöver behandlas eller dämpas med anpassad utfodring och utfodringsrutiner genom delar eller resten av hästens liv. När din häst är sjuk eller visar symptom på sjukdom är det viktigt att du kontaktar veterinär som får undersöka och diagnostisera hästen. Att själv sätta diagnos kan vara förödande och risken att förvärra tillståndet för hästen ökar avsevärt.

Följande sektioner tar upp några vanliga utfodringsrelaterade sjukdomar för de som redan fått en diagnos på sin häst och funderar över hur de kan anpassa din hästs utfodring under eller efter sjukdomstiden.