FÅNG

Under den akuta sjukdomsperioden har din häst behandlats och troligen fått en foderstat bestående av grovt stråfoder med lågt näringsinnehåll. Efter en tid är det dags att gå över till en foderstat som täcker näringsbehovet utan att hästen drabbas av över- eller undervikt. Foderstaten skall samtidigt vara sammansatt så att riskerna för återfall av fång elimineras så långt som möjligt.

ORSAKSBILDEN

I detta sammanhang är fibrer och näringsmässig balans två nyckelbegrepp. Den vanligaste typen av fång utlöses av ett för högt intag av lättlösliga kolhydrater i spannmål (i form av stärkelse) eller i spätt betesgräs. Detta stör mikrofloran i hästens grovtarm. Det finns även fång som uppkommer av andra orsaker – t. ex. förlossningsfång, fång orsakad av vissa läkemedel samt belastningsfång. Överviktiga hästar är särskilt utsatta och vissa raser och individer verkar vara särskilt disponibla för fång. Hästar som en gång har haft fång, drabbas lättare. De är dessutom ofta extra känsliga för foderbyten. En foderstat med för lite växtfiber är inte gynnsam för hästens fodersmältning, fibrerna behövs för en stabil tarmflora och ett bra energiutnyttjande. Rätt balans mellan energi och protein är också viktig för att hästen skall må bra.

SYMPTOM

Smärta från hovarna som ofta blir varma. Ibland blir hästen svullen i benet och blodkärlen blir tjocka och fyllda. Hälta av varierande grad framförallt när hästen vänder sig. Ibland har hästen nedsatt allmäntillstånd och feber.

UTFODRINGSRÅD

  • Leta efter ett hö som är grovt (= mycket växtfiber) och som inte har allt för högt näringsinnehåll. Detta för att hästen skall kunna äta mycket grovfoder – vilket stimulerar tarmfloran – utan att bli överviktig. Det är bra om partiet är stort nog för att din häst skall slippa täta foderbyten. Ge gärna hästen tillgång på halm.
  • Sent skördat hö har ofta ett förhållandevis högt energiinnehåll, men mycket låg proteinhalt. Då kan det bli svårt att balansera foderstaten.
  • Din häst behöver äta cirka 1,5-2,0 kg ts (torrsubstans) grovfoder per 100 kg häst och dag. Omräknat i hö blir detta till en häst som väger cirka 500 kg mellan 9-12 kg. Hur du räknar om från torrsubstans till kg foder kan du lära dig HÄR.

RÅD VID FODERSTATSUTFORMNING

En häst som är fångkänslig ska i möjligaste mån ges en foderstat med uteslutande grovfoder och mineraler, om det möjliggör en välbalanserad foderstat. För att balansera en foderstat t. ex. avseende proteininnehåll kan det dock vara nödvändigt att ge en mindre kraftfodergiva. Välj i så fall ett kraftfoder med ett högt fiberinnehåll och ett lågt stärkelseinnehåll. Kontakta gärna KRAFFTs foderrådgivare för hjälp med val av sort eller beräkning av foderstater. Var noga med att ha en jämn utfodring med regelbundna och jämt fördelade utfodringstider. Foderbyten sker med största möjliga försiktighet. Ett byte av grovfoder bör ta minst 14 dagar och ett byte från stallutfodring till bete gärna ännu längre tid. Börja med att beta hästen under korta stunder och minska successivt på kraftfodret. Låt samtidigt hästen ha kvar sitt grovfoder så länge som möjligt. Ett bra sätt brukar vara att låta hästen äta sin ordinarie grovfodergiva i stallet innan den får tillgång till gräs. Tänk på att spätt bete kan finnas även på hösten. Gör därför på samma sätt under hösten som under våren – speciellt om det har växt upp ett nytt spätt gräs i hästens vinterhage. Börja med att ge grovfoder och öka mängden successivt innan eventuellt kraftfoder sätts in. Det finns de hästar som är väldigt känsliga för att drabbas av fång. De kanske aldrig kan komma att gå på bete just för att risken att drabbas av fång är för stor. Då är en sand- eller grushage där man stödutfodrar med ett passande grovfoder ett bättre alternativ med avseende på hästens hälsa.

Se vår film om utfodringstips för fångkänsliga hästen