FODERSTRUPSFÖRSTOPPNING

Foderstrupsförstoppning är ett tillstånd där foder har fastnat i hästens  foderstrupe. Ofta består foderinpackningen av hö, betfor, morotsbitar eller äppelbitar som hästen inte tuggat ordentligt innan den svalt det. Om du misstänker att din häst har fått en foderstrupsförstoppning ska veterinär tillkallas så fort som möjligt. Under tiden du väntar på veterinären bör du plocka bort foder och vatten så att hästen varken kan äta eller dricka förrän veterinären är på plats.

ORSAKSBILDEN

Det finns flera olika orsaker till att foderstrupsförstoppning uppstår. Vanliga orsaker är utfodring av torr betfor, torr pellets som tenderar att svälla vid kontakt med vatten (ex lusernpellets) och/eller fint hö. Glupska hästar och hästar med tandproblem kan ha lättare att drabbas av foderstrupsförstoppning. Hästar som drabbas av återkommande foderstrupsförstoppningar kan ha anatomiska avvikelser i foderstrupen vilket gör det lättare för fodret att fastna.

SYMPTOM

En häst som drabbats av foderstrupsförstoppning slutar ofta äta strax efter utfodring och får ofta ett flöde från näsborrarna med foderblandat saliv. Den kan hulka eller hosta och kan stå med huvudet nersänkt mot marken och se hängig ut. Vissa hästar får koliksymptom och blir oroliga.

PRAKTISKA RÅD

Grovfodret ska alltid utgöra basen i foderstaten. Det är viktigt att grovfodret är av god hygienisk och näringsmässig kvalitet samt att mängden grovfoder är väl anpassad till den häst som ska utfodras. För att undvika risken att din häst ska drabbas av foderstrupsförstoppning kommer här några praktiska råd vid utfodring.

  • Det är alltid viktigt att hästen har god tillgång till rent, fräscht vatten.
  • Var noga med att hästen har tillgång till vatten både före och efter kraftfoderutfodring och håll om möjligt koll på ungefär hur mycket varje häst dricker.
  • Är det fler hästar som utfodras samtidigt i samma hage bör man också se till att alla hästar kan dricka samtidigt.
  • Utfodra gärna med grovfoder en stund innan det är dags för kraftfoder, det hjälper till att stimulera salivutsöndringen så att fodret lättare passerar foderstrupen.
  • Foder som sväller mycket, som t. ex. betfor och lusernpellets bör blötläggas innan utfodring, följ instruktionerna som finns på förpackningen.
  • Har du en glupsk häst kan det vara en god idé att försöka påverka hästen att äta långsammare, detta t. ex. genom att sprida ut kraftfodret på lite större yta, lägga i något större föremål i krubban så hästen får sortera ut kraftfodret lite mer etc.
  • Får hästen en stor giva kraftfoder bör denna delas upp på flera mindre givor/dag.
  • Som tidigare nämnts kan tandproblem öka risken för foderstrupsförstoppning, därför är det viktigt med regelbundna tandkontroller och åtgärder vid behov.