FODERSTRUPEN – ETT KÄNSLIGT ORGAN

Foderstrupen utgör förbindelselänken mellan munhålan och magen. Hos hästen är den ytligt belägen, och man kan ganska lätt följa en ”bulle” av nedsvalt foder längs foderstrupen utmed struprandens vänstra sida. 

Foderstrupen är känslig. Om födan inte blötts igenom ordentligt av saliv eller om hästen ätit något den inte förmått sönderdela tillräckligt kan s. k. foderstrupsförstoppning uppstå. Då blockeras foderstrupen av foderdelar.

Symptom på foderstrupsförstoppning är att hästen slutar äta, får foder i näsborrarna och/ eller saliv och foder som rinner ur munnen. Det är viktigt att snabbt tillkalla veterinär om en foderstrupsförstoppning misstänkts. Hästen kan få ned foderblandad saliv i lungorna, vilket innebär en stor risk. Vidare kan en långvarig inpackning hämma blodtillförseln till matstrupens vävnader, vilken kan skada dem och göra dem sköra.

Behandlingen består oftast i att veterinären via näshålan för ned en sond i foderstrupen och avlägsnar det foder som blockerar passagen. Detta är ett ingrepp som hästägare bestämt avråds att försöka sig på själv. Foderstrupen är känslig och kan lätt perforeras av en sond som hamnat i ovana händer. Vill du veta mer om foderstrupsförstoppning eller vill ha utfodringstips för att minska risken för foderstrupsförstoppning kan du läsa mer om det i artikeln nedan.