tunntarmen-1080x400-INT.jpg

TUNNTARMEN

I tunntarmen utvinns främst de lättsmälta energiämnen som används vid explosivt muskelarbete och som kan lagras i hästens muskulatur och fettvävnad. Hästen har en ganska begränsad kapacitet för att ta upp den här formen av kolhydrater, och man skall inte överdriva deras betydelse i foderstaten. Tunntarmen har en imponerande längd (ca 30 meter hos den vuxna hästen), och maginnehållet passerar den med imponerande hastighet. Ca 1 timme efter det att fodret svalts, har det slutfört sin resa genom tunntarmen. Nästa anhalt är hästens viktigaste utvinningsstation – dvs grovtarmen.