NORMAL AVFÖRING – ETT HÄLSOTECKEN

När tillräckliga mängder avföring kommer ut i ändtarmen träder hästens avföringsreflexer in. Normal avföring är fördelad på ett antal fasta ”bollar” vilka är lätta att sönderdela. Lös och illaluktande avföring utgör alltid ett varningstecken och kan vara ett tecken på att mikrofloran i grovtarmen störts. En vanlig orsak till detta kan vara foder eller vatten av undermålig hygienisk kvalitet.

En tävlingshäst som transporteras till tävlingsplatsen upplever ofta en viss stress – både under resan och vid framkomsten. De yttre kännetecknen är bl. a. tätare och blötare avföring än normalt. Detta medför en ökad förlust av kroppsvätska, vilken kan verka nedsättande på prestationsförmågan. Den startar således sitt tävlande från ett ”minusläge” – utan att detta märks i form av nedsatt allmäntillstånd.

Det gäller att tillföra hästen fibrer som binder vätska på rätt sätt dvs. så att vätskan snabbt kan användas för att kompensera vattenförlust via avföring och svettning. Grovfoder och betfibrer ger den rätta sortens fibertillskott och ger dessutom energi.

Det är vidare viktigt att ersätta vattenförlusten i samband med lös avföring. Särskilt gäller detta tävlingshästar, vilka ofta på grund av stress (lös avföring) och svettning i samband med transport kan förlora mycket kroppsvätska inför en prestation. Studier visar att förlusten ersätts mest effektivt om hästen tillförs en fysiologisk koksaltlösning – dvs. en lösning med samma salthalt som blodet. Det är viktigt att hästen druckit regelbundet och ordentligt inför en prestation och att hästägaren verkligen avsätter tid för detta. Salt och vatten följs åt i hästens kroppsprocesser och förlust av vatten innebär en samtidig förlust av salt. Då saltförlusten kompenseras t. ex. genom fysiologisk koksaltlösning bör hästen således alltid samtidigt ges fri tillgång till oblandat friskt vatten.