Avforing-1080x400-INT.jpg

AVFÖRING

När tillräckliga mängder avföring kommer ut i ändtarmen, träder hästens avföringsreflexer in. Normal avföring är fördelad på ett antal fasta ”bollar”, vilka är lätta att sönderdela. Lös och illaluktande avföring utgör alltid ett varningstecken, och kan vara ett tecken på att mikrofloran i grovtarmen störs.

Blötare avföring är ofta ett tecken på att hästen har en ökad förlust av kroppsvätska. Det är viktigt att vattenförlusten i samband med avföring ersätts, vilket ibland kan vara svårt ifall hästen inte vill dricka. Känner ni på er att er häst dricker dåligt under en period så rekommenderar vi att ni testar KRAFFT Sensitive Mash. Ett kompletteringsfoder som utfodras så blött som man själv vill.

Vidare kan man genom en riklig foderstat öka hästens förmåga att lagra elektrolythaltig kroppsvätska i blind- och grovtarmen. I hästens tarmsystem är kroppsvätskan bunden i olika typer av partiklar, vilka har förmåga att ”hålla kvar” vätska. Det gäller att tillföra hästen fibrer som binder vätska på rätt sätt, dvs så att den snabbt kan användas för att kompensera vattenförlusten via avföring och svettning.