magsacken-1080x400-INT.jpg

MAGSÄCKEN

Hästens magsäck är liten i förhållande till den totala kroppsvolymen. Födan tillbringar också relativt kort tid i magsäcken. I dess övre del (övre magmunnen) finns en kraftfull förslutning som förhindrar att maginnehåll eller gaser kan flöda ut. Hästar kan varken rapa eller kräkas. Därför kan magsäcken vid gasbildning bli kraftigt uppspänd. Spänningen uppstår oftast då stora mängder stärkelse jäser genom bakteriers inverkan och den gas som bildas inte tillräckligt snabbt kan föras vidare i tarmsystemet. Problemet har oftast sin grund i att hästen ätit en större mängd spannmål under kort tid.

I magsäcken kommer födan i kontakt med sur magsaft. Denna aktiverar i sin tur de enzymer som krävs för näringsutvinningen i hästens tunntarm.

Genom den nedre magmunnen går födan vidare till tunntarmen. Via gallgången tillsätts nu galla, vilken gör fettet i fodret vattenlösligt och möjligt att utnyttja som energikälla. Sekret från bukspottskörteln tillför bikarbonat, vilket binder en del av fodrets surhet. Samma sekret tillför också de enzymer som behövs för att bryta ner proteiner, fett och kolhydrater.