KOLIK

Kolik innebär ”smärta från mag-tarmkanalen” och handlar inte om en enstaka sjukdom utan kan orsakas av flera olika anledningar. Vanligaste orsakerna är förstoppning, sand eller gaskolik. Övriga orsaker kan vara parasitangrepp, omvridning eller felläge av tunntarm eller grovtarm och inflammation i tarmarna. Kolik kan vara allt från snabbt övergående godartat till livshotande tillstånd som kräver kirurgisk behandling och intensivvård. Även högdräktiga ston kan visa ”koliksymptom” som en del av de naturliga förberedelserna inför fölning. De vanligaste orsakerna till kolik kan alla härledas till utfodringsrutinerna.

ORSAKSBILDEN

Orsaken till att hästen drabbas av kolik är olika beroende på vilken typ av kolik hästen drabbats av. När det gäller gaskolik eller förstoppning är det ofta rubbningar i tarmfloran som är den stora boven. Mikroorganismerna i tarmen är viktiga för hästens nedbrytning av fodret och jobbar som bäst i en stabil tarmmiljö. Vid snabba foderbyten, utfodring av foder av dålig kvalitet eller långa utfodringsintervall påverkas miljön i tarmen negativt. Det sker även om hästen fått i sig stora mängder stärkelserikt kraftfoder, fått oregelbunden motion, varit stressad eller transporterats länge. Går hästen på ett sandrikt bete finns även risken för sandkolik. Det uppstår när hästen fått i sig sand som samlats i tarmen och där bildar ett stopp.

SYMPTOM

De vanliga symptomen på kolik är att hästen verkar dämpad och rastlös, den skrapar med framhovarna, viftar mycket på svansen, lägger sig och reser sig ofta, sträcker på sig, rör huvudet mot buken, minskad aptit, nedsatta tarmljud och minskad avföring. I allvarligare fall rullar hästen sig mer än normalt.

UTFODRINGSRÅD

För att minska risken för kolik, finns det några viktiga tips man kan tänka på:

 • Undvik snabba foderbyten, ”smyg in” nytt foder i en period på cirka 2 veckor.
 • Håll koll på att och hur mycket din häst dricker, speciellt under den kalla perioden då vattnet blir väldigt kallt och hästarna kanske inte vill dricka lika mycket. Om det är möjligt bör man försöka undvika låg temperatur på vattnet.
 • Bra tips för att hjälpa upp hästens vattenkonsumtion är att låta hästen dricka ur stilla vattenspegel, har man vattenkopp är det viktigt att det är ett bra vattenflöde (8 liter/min).
 • Var noga med att ge ett grovfoder av bra kvalitet i mängder som tillgodoser hästens behov, gärna uppdelat på flera mål/dag.
 • Undvik att utfodra direkt på marken, speciellt om det är väldigt lerigt eller sandigt.
 • Motionera hästen regelbundet.
 • Ha en genomtänkt avmaskningsrutin. Ta regelbundna träckprov och behandla med lämplig behandling.

RÅD VID FODERSTATSUTFORMNING

Är man ändå orolig för att hästen ska drabbas av kolik, eller om man har en häst som av en eller annan anledning är i riskzonen för att drabbas av kolik, bör man ha det i åtanke när man räknar på hästens foderstat.

 • Om det passar in i foderstaten kan det vara en god idé att utfodra med fodermedel som håller mycket vatten, t. ex. betfor eller mash.
 • Ge mycket fiber – liten mängd fiber i foderstaten minskar den vattenhållande effekten vilket kan leda till att fodret packar ihop sig i trånga passager i grovtarmen.
 • Misstänker man att hästen får i sig mycket sand, kan man ge loppfrön (psylliumfrön). I kontakt med vätska bildar de ett slem som kan hjälpa till att föra ut sand som samlats i botten av hästens tarm. Vanligen ger man loppfrö under en kortare period (1-3 veckor) och först när man konstaterat att ett behov finns.
 • Försök minska stärkelsen i totalfoderstaten. Vid hög stärkelsehalt ökar mikroorganismernas gasproduktion vilket gör att gasen kan ansamlas i tarmen och orsaka gaskolik.

SE VÅR FILM OM UTFODRINGSTIPS FÖR KOLIKKÄNSLIGA HÄSTEN