GROVFODER

Till kategorin grovfoder hör inte enbart hö, hösilage och ensilage. Till denna kategori ingår även bete, fröhalm och halm. Grovfodret är basen i hästens foderstat och således en viktig aspekt att ha koll på.