GROVFODER

Till kategorin grovfoder hör inte enbart hö, hösilage och ensilgae. Till denna kategori ingår även bete, fröhalm och halm. Grovfodret är basen i hästens foderstat och således en viktig aspekt att ha koll på. Nedan har vi samlat läsvärda tips som vi hoppas ska bidra till mer kunskap för dig som hästägare.