GROVFODER

grovfoder-1080x400-INT.jpg

Grovfodret är stommen i hästens foderstat. Dess innehåll av olika näringsämnen avgör hur den övriga foderstaten skall byggas upp. Det är således viktigt att man vet hur grovfodret är sammansatt. Därför bör man alltid låta analysera det – eller köpa sitt grovfoder från en leverantör som kan visa analysresultatet för det foder som levereras. Det är också vettigt att låta göra en ny analys så snart man börjar fodra med grovfoder ur ett nytt parti, eller helst före, även om detta kommer från samma leverantör som tidigare. Värdena i grovfoder från olika vallar kan skilja sig avsevärt och framför allt beroende på varierande skördetidpunkt. Man kan därför inte tänka att ett grovfoder har ”normala värden”.

Det finns egentligen bara grova riktvärden för vad som är ett bra grovfoder för hästar. Behoven hos olika hästar skiftar, och det innebär att samma grovfoder inte passar lika bra för alla typer av hästar. Dräktiga/digivande ston och växande unghästar behöver t ex ett grovfoder som är rikt på både protein och energi, medan färdigvuxna tävlingshästar främst kräver ett energirikt grovfoder. Inför foderinköpet bör du därför göra klart för dig vilka värden du vill ha. KRAFFTs foderrådgivare kan hjälpa dig med den typen av behovsanalys och ger dig sedan riktlinjer för de värden du bör önska.

Tänk på att även bete, lusern och halm även ses som grovfoder.

Lär dig mer: