GROVFODRETS HYGIENISKA KVALITET

När man pratar om hygienisk kvalitet i foder menar man oftast förekomst av mögelsvamp, bakterier, eller sådant som mögelsvampar och bakterier har bildat – till exempel sporer eller toxiner. Både hö, hösilage och ensilage har sina utmaningar när man pratar om hygienisk kvalitet. 

 

Mögelsporer kan orsaka kroniska luftvägsproblem hos häst och toxiner kan orsaka olika typer av förgiftningar. Främmande föremål som burkar, glassplitter, plast och papper med mera räknas också som nedsatt hygienisk kvalitet, eftersom det är sådant som inte ska finnas i fodret. Detsamma gäller bekämpningsmedel eller andra kemikalier. Det vanligaste är dock att man menar fodrets innehåll av svamp och bakterier, det vill säga fodrets mikrobiologi, när man rent allmänt pratar om foderhygien.

Höet som är väldigt torrt behöver förvaras i ett torrt utrymme där man minimerar risken att höet drar åt sig fukt, eftersom ett fuktigt hö innebär en ökad risk för mögeltillväxt. Ett hö av god hygienisk kvalitet ska inte damma. Mögelsporer som inandas kan ge skadliga effekter på både häst och människas luftvägar. Ett tips för att förhindra att höet drar åt sig fukt är att skydda höet med ett lager av halm runt omkring, då fungerar halmen som en fuktbarriär.

När det gäller ensilage och hösilage gäller det att hålla det så syrefritt som möjligt, det vill säga – var rädd om plasten som sitter runt balarna! Även ett litet hål i plasten kan göra att syre tränger in i balen och mögelsvampar har då möjlighet att växa inuti balen. En bal med hål i plasten har nästan alltid blivit angripen av någon typ av svamp, så det finns anledning att vara väldigt försiktig och uppmärksam vid utfodring av sådana balar. Går det hål på plasten ska plasten lagas på en gång och sedan bör balen utfodras så snart som möjligt, angripna partier ska kasseras och i vissa fall behöver hela balar kasseras om mögelsvamparna hunnit sprida sig i hela balen.

Ett ensilage eller hösilage som blivit angripet av mögelsvampar luktar ofta illa, därför är det en god idé att lära sig lukta på grovfodret för att känna igen avvikande lukter. Det är dock inte alltid som grovfodret luktar illa, vilket gör det viktigt att både titta och lukta ordentligt på grovfodret innan man utfodrar hästarna med det. Ibland kan man se små vita prickar i hösilaget/ensilaget. Dessa kan vara jästsvampar, som i sig inte utgör någon fara för hästen, men är ett tecken på att det kan ha kommit in syre i balen och balens hållbarhet kan därmed vara försämrad.

En öppnad bal ensilage eller hösilage bör förbrukas inom några dagar. Hållbarheten för en öppnad bal kan variera något beroende på omgivande temperatur, fuktighet och balens hygieniska kvalitet innan öppning. Generellt håller balen sig fräsch längre under de kalla månaderna. Förvara den öppnade balen under tak för att minimera risken att regnvatten eller snö kommer åt fodret, då även det kan påverka balens hygieniska kvalitet.