vanliga brister i svenskt grovfoder

Grovfodrets näringsmässiga sammansättning påverkas av skördetidpunkt, frösorter, markens beskaffenhet, odlingsläget, gödslingen och valet av de arter man odlar. Fodrets innehåll av protein och energigivande ämnen är till stor del för odlaren att påverka. Mineral- och vitamininnehållet är det betydligare svårare att styra, här spelar den naturliga jordmånen, skördeförhållandena och andra geografiska faktorer en avgörande roll.

Brist på grundämnet selen råder i större delen av vårt land. Foder som odlas på svensk jord kan dessutom ha brist på ytterligare några grundämnen som t. ex. svavel, koppar och natrium. Det är främst brist på dessa ämnen som gör det nödvändigt att använda mineralfoder eller mineraliserat färdigfoder.

Det är ofta dyrt och praktiskt svårt att avhjälpa över- eller underskott av vissa grundämnen på odlingsstadiet. Man får istället korrigera hästens intag genom tillskottsfoder som är anpassade till ovanstående brister eller överskott. Det kräver såklart en analys av grovfodret så man kan välja ett passande kompletteringsfoder.

Foto: Mårten Svensson