halm

Halm fungerar dels som ett fodermedel, dels som ett strömedel för att begränsa cirkulationen av fukt och ammoniak i stallmiljön. Som fodermedel är halmen en källa när det gäller fibrer (växttråd) som kan komplettera bete eller grovfoder vid behov av mer fibrer.

Halm innehåller en del energi, men i övrigt är den fattig på näring. En viktig fördel med halmen är att den erbjuder hästen sysselsättning och trivsel samt ger en viss mättnadskänsla under de perioder av dygnet då inget annat foder finns tillgängligt.

Allmänt kan hygieniska brister hos halm förorsaka allvarliga hälsoproblem hos hästar. Halm av hygieniskt undermålig kvalitet är en vanlig orsak till störningar i hästens luftvägar. Även när det gäller halm kan det således vara berättigat att beställa en laboratorieanalys för att säkerställa den hygieniska kvalitén.