GROVFODER FÖR ANALYS - SÅ GÖR DU

När man ska räkna på en foderstat behöver man ett analyserat grovfoder. Med detta menas att man tagit ett prov av grovfodret och skickat till ett laboratorium för analys. I den här artikeln guidar vi dig för hur du tar ut ett grovfoderprov för analys.

Att skicka ett grovfoder för analys kan låta mycket mer komplicerat än vad det faktiskt är, kort och gott kan man säga att det är ett prov som skickas per post till ett laboratorium. Fördelarna av att ha ett analyserat grovfoder är många; dels kan man räkna på en foderstat och på så sätt vara mer säker på att ens häst får i sig den näring som behövs, och dels spara en hel del pengar genom att fodra efter det faktiska behovet istället för att fodra utifrån vad man tror hästen behöver. Vi rekommenderar alla som kan att analysera. Till hästar med en sjukdomshistorik är det rekommenderat för att undvika eventuell överutfodring och onödig belastning av matsmältning, kropp och andra organ. Till tävlingshästar och hästar som arbetas hårt för att ge dem en bra förutsättning för att kunna prestera, men det är även högst rekommenderat till avelsston och unghästar eftersom rätt utfodring är en viktig pusselbit för hållbar avel.

Det man först behöver göra är att välja ut ett laboratorium för analys, det finns flera olika aktörer på den svenska marknaden för detta. Vi på KRAFFT utför inga egna analyser av grovfoder. När du har valt ett laboratorium behöver du tänka igenom vilket innehåll du vill analyser för. Vilket analyspaket du väljer fylls i och skickas in tillsammans med ditt prov, tänk dock på att du inte i efterhand kan höra av dig för att få ytterligare analys av ett specifikt ämne.

För att kunna räkna på en foderstat behöver du som grund få svar på torrsubstans (ts), omsättbar energi (OE), råprotein (gärna också som smältbart råprotein, smb rp), samt mineralerna kalcium (Ca) och fosfor (P). Vill man göra ytterligare bedömningar kan det vara bra att inkludera fiber också samt en utökad mineralanalys. Har du en sockerkänslig häst kan det vara rekomenderat att inkludera en analys av mängden socker eller lättlösliga kolhydrater beroende på vad laboratoriet kan utföra. Hygienanalys är lämpligt för alla typer av hästar men görs vanligtvis till tävlingshästar, avelsston och unghästar. Ha dock i åtanke att oavsett häst så ska man aldrig utfodra med ett foder som man misstänker har bristande hygien, oavsett om det är hygieniskt analyserat eller ej.

När du tänkt igenom vilket analyspaket du vill göra är det dags att läsa igenom instruktionerna hos valt laboratorium. Mängden grovfoder kan variera mellan laboratorium och mängden behöver vi veta innan vi påbörjar uttagningen av ett prov.

Så här tar du ut ett prov från inplastade rundbalar & fyrkantsbalar:

  1. Välj ut minst 3 balar för provtagning
  2. Torka av ett område på balarna och gör ett hål med förslagsvis en borr eller kniv.
  3. Dra inte ut strån, då riskerar du tappa blad.
  4. Blanda samman dina prover och lägg i en hel och ren plastpåse. Pressa ut så mycket luft som möjligt och förslut påsen.
  5. Tejpa igen hålet i balen så fort du är klar. Använd rikligt med ensilagetejp och se till så plasten är hel och ren så att tejpen fäster ordentligt.
  6. Inte möjlighet att borra? Ta en tuss från första balarna som öppnas, förvara i frysen tills du öppnat minst 3 balar. Blanda proverna och lägg i en hel och ren plastpåse. Pressa ut så mycket luft som möjligt.

Så här tar du ut ett prov från balat hö:

  1. Plocka ut minst 5 balar för provtagning
  2. Dela isär försiktigt och ta några nävar hö i varje bal, var extra försiktig om grovfodret är sprött så du inte tappar bladmaterial.
  3. Klipp ner stråna och blanda samman dina nävar med hö i en hel och ren plastpåse. Pressa ut så mycket luft som möjligt och förslut påsen.
  4. Skicka ditt prov med posten till valt laboratorium. Förvara svalt/fryst ifall du inte har möjlighet att skicka iväg provet direkt.

Tänk på att hygienprov inte går att göra ifall ditt prov varit fryst och skicka ditt prov tidigt i veckan så att det inte riskerar bli liggandes över helgen på postterminalen. Viktigt också att du anger för laboratoriet att fodret som ska analyseras är avsett för häst.

Se vår film för hur du tar ut ett grovfoderprov: