sammansatta kraftfoder

Grundidén med kompletteringsfoder är att tillföra de näringsämnen som måste kompletteras i en koncentrerad form. En hästs huvudkällor till energi och protein är fibrer, protein, fett och stärkelse. Dessa fyra grundläggande komponenter förekommer i varierande utsträckning i förhållande till varandra beroende på typ av sammansatt kraftfoder. 

Vi ska i korthet avhandla de sammansatta kraftfodren. Dessa finns både i pelleterad form och i form av foderblandningar där grundkomponenterna enbart blandats och kompletterats med vitaminer och mineraler. På marknaden finns det ett stort antal varumärken av båda dessa fodertyper. Sammansatta kraftfoder har den givna fördelen att näringsvärdet ska vara deklarerat och garanterat under viss tid och förutsatt goda lagringsbetingelser.

Ur näringsmässig synpunkt är sammansatta foder inte någon enhetlig grupp fodermedel. Det gäller att läsa innehållsdeklarationerna noga om man ska hamna rätt. Det finns många foderfabrikat att välja på och variationen i innehållet är stor, liksom råvarornas kvalitet.

Pellets dammar i allmänhet mindre än t. ex. krossad havre. Man bör välja pelleterade fodermedel med hög halt av växtfibrer – vilkas viktiga funktion vi redan har understrukit ett antal gånger tidigare. Det är också önskvärt att pellets har en grov struktur. Pelleterade foder som ges till unghästar och föl ska vara smakliga, lätta att tugga och innehålla protein av bra kvalitet. Pelleterade foder har också fördelen att hästen svårare kan skilja ut och separera vissa komponenter i foderstaten.

Relaterade artiklar: