protein-1080x400-INT.jpg

PROTEIN

Proteiner utgör grundmaterialet i all kroppsvävnad. Kemiskt är de sammansatta på olika sätt – dvs. genom kombinationer av de ämnen som kallas aminosyror. Vissa aminosyror är så viktiga för kroppens funktioner att de måste tillföras varje dag. Dessa brukar kallas essentiella (livsnödvändiga) aminosyror. Lysin och metionin tillhör denna grupp. Behovet av protein är störst då hästen växer, bär på ett växande foster eller ger di. För att ”underhålla och reparera” kroppsvävnaden hos en vuxen häst krävs det en betydligt mindre mängd protein. Äldre hästar har däremot ofta en nedsatt förmåga att ta upp och utnyttja protein, och de kan ofta vara i behov av ett extra tillskott.

Kraftfodergivans inslag av protein skall avvägas noga mot grovfodrets proteinhalt. Tidigt skördat grovfoder har ofta relativt hög proteinhalt. En vår som är torr innebär en tidig skörd i förhållande till gräsets utvecklingsstadium, vilket ger anledning att vänta sig mycket höga proteinvärden i det skördade grovfodret. Det finns således skäl att analysera sitt grovfoder och att balansera kraftfodergivans proteininnehåll noga. Grovfoder med extremt höga proteinvärden lämpar sig inte för hästar då de ofta är fiberfattiga samt tillför hästen ett för högt näringsintag.

Proteinöverskott ger ofta upphov till magproblem och kan försämra hästens allmäntillstånd och prestationsförmåga avsevärt. I allvarliga fall – t ex vid överutfodring av stora mängder lättlösligt protein – kan kraftig diarré och livshotande störningar i grovtarmens funktion uppstå genom tillväxt av en speciell bakterie (clostridium perfringens).

Vad betyder proteinets kvalitet?
I sammanhanget vill vi också betona hur viktigt proteinets kvalitet är. Foderstaten bör innehålla protein med en aminosyrasammansättning som lämpar sig för just hästar. Protein som inte kan utnyttjas utsöndras från kroppen, vilket innebär en energikrävande belastning på organismen. Ganska många hästar går antagligen miste om protein för sin muskeluppbyggnad därför att en del av det protein som tillförs dem är av ett slag som inte kan utnyttjas.

Olika fodermedel innehåller protein av olika kvalitet. Det protein som finns i vanlig havre är av medelgod kvalitet – medan t ex majs på grund av sin sammansättning av aminosyror är en relativt dålig proteinkälla för hästar.

KRAFFT:s produkter innehåller genomgående protein av hög kvalitet – dvs. med hög nyttjandegrad för hästar.

Proteinbrist
Hos hästar som inte är dräktiga eller ger di är det vanligaste tecknet på proteinbrist att hästen tappar muskulatur eller har svårt all lägga på sig muskler. I många fall beror dålig muskelsättning på, att hästen tillförs för lite eller fel sorts protein i sin foderstat. I vissa fall kan orsaken vara för liten energitillförsel. Hästen ”stjäl” då protein för att använda det som energikälla. Resultatet blir, att det finns för lite protein att bygga muskler av. Dålig muskelsättning bör alltid leda till att man gör en grundlig genomgång av foderstaten. Det är då mycket viktigt att man ”har koll” på grovfodrets näringsvärde – och analys är enda vägen.

Lär dig mer: