DEN VÄXANDE UNGHÄSTEN

vaxande-unghast-1080x400-INT.jpg

Rätt anpassad utfodring är en av hörnstenarna i uppfödning av hästar. För att säkerställa en harmonisk tillväxt hos unghästen bör hästägaren/uppfödaren alltid använda ett analyserat grovfoder som balanseras med ett näringsdeklarerat eller analyserat mineral-/kraftfoder.

Så länge hästen befinner sig under tillväxt är det viktigt att foderstaten tillför protein i rätt mängd och av rätt kvalitet. Balansen mellan olika mineraler, främst kalcium och fosfor, är viktig för en sund skelettutveckling. En 1-åring har i normalfallet nästan lika högt proteinbehov som den högpresterande hästen. Som 2-åring har proteinbehovet minskat något och är mer i fas med den normalpresterande hästen. Hästar som sätts i träning tidigt har däremot ett högre proteinbehov och bör få en foderstat anpassad efter deras träningssituation.

Unghästar som går på lösdrift och som vistas mycket utomhus under vinterhalvåret behöver ett tillskott av energi. Det är inte enbart sträng kyla som ökar hästens energibehov, även kombinationen av regn och stark blåst ökar hästens behovet. Unghästar behöver energi för att hålla värmen, men också för viljan att röra sig. Det kan därför vara fördelaktigt att redan på hösten vara medveten om unghästens ökade energibehov i foderstaten.

När den unga hästen börjar närma sig 3 år kan foderstaten anpassas efter hästens arbetsinsats.

KRAFFT GROOV-familjen är ett bra alternativ för den växande unghästen eftersom det finns många olika alternativ efterhand som unghästens grovfoder och behov varierar. På så sätt slipper man utsätta hästen för jobbiga foderbyten, och kan samtidigt säkra det dagliga intaget. För den som föredrar müsli rekommenderar vi istället KRAFFT High Protein Muesli.

Läs också: