Normalpresterande hästar

Sporthästen

Fritidshästens energibehov varierar ofta en hel del. Vissa årstidsbundna aktiviteter – t. ex. ridning i snö, tolkning, jaktridning, ridläger och längre utflykter till häst innebär en högre energiåtgång medan vissa perioder som t. ex. betessäsongen kan innebära perioder då träningen är mindre intensiv.

Lektionshästen tillbringar många timmar under kontinuerlig rörelse och har således ofta konstant ett ganska högt energibehov, men ofta vila någon period under sommaren.

För de här båda kategorierna av hästar gäller det att basera kraftfoderstaten på ett basfoder av mycket jämn kvalitet. Vanlig havre kan variera en del i sin näringsmässiga sammansättning – och kan även när det gäller den här typen av hästar erbjuda problem (i form av skadligt stärkelseöverskott) när man periodvis ökar kraftfodermängden för att tillgodose ett förhöjt energibehov.

En relativt hög halt av fibrer är önskvärd även i dessa hästars foderstat – liksom en balanserad tillförsel av mineraler, vitaminer och spårämnen. Det gäller att hålla hästarna på en god näringsmässig grundnivå, vilken utan skadeverkningar kan höjas vid ett ökat energibehov. Vidare torde dessa hästar inte ha behov av en massa tillsatspreparat och specialfoder som tagits fram för högpresterande hästar. Det är jämnheten och säkerheten i basnivån som är viktig.