UTFODRING INFÖR EN STÖRRE ANSTRÄNGNING?

Den frågan har nog alla tävlingsryttare och travtränare någon gång ställt sig. Det är svårt att avge ett svar som gäller för alla hästar, men man vet en hel del om hur prestationsförmågan påverkas av utfodring, och några praktiska slutsatser går trots allt att dra.

HUR SKALL JAG UTFODRA INFÖR EN MAXPRESTATION?

Efter utfodring ger kraftfodrets stärkelse en ökning av blodsockret. Så länge denna förhöjning av blodets sockernivå varar, påverkas prestationsförmågan positivt. När maxnivån är nådd, börjar blodsockerhalten sjunka. Då sker en inlagring av socker och prestationsförmågan hos hästen försämras avsevärt. När blodsockernivån normaliserats har hästen återfått relativt god prestationsförmåga.

Man bör således undvika att hästen tvingas utföra sin maxprestation då den befinner sig i fasen av sjunkande blodsockernivå och inlagring. En häst som utfodrats med en större kraftfodergiva 3-5 timmar före start kan befinna sig ”i farozonen” och sannolikt kan oväntat svaga prestationer relativt ofta ha sin grund i ett olämpligt tidsintervall mellan utfodring och prestation.

VAD KAN DÅ HÄSTÄGAREN GÖRA?

Det är lämpligt att använda fodermedel som inte ger en alltför kraftig höjning av blodsockerhalten, eftersom denna alltid motsvaras av en lika kraftig sänkning. Man bör också förbereda hästen genom att redan några dagar före start tillföra fiberrika fodermedel som tillför energi genom omvandling i grovtarmen. Tillförsel av foder med hög halt av fett och fibrer ökar energireserven i muskulaturen. Tänk på att för att få en optimal förberedelse bör man undvika foderbyten 2-4 veckor före en stor tävling.