PÄLSSÄTTNING - ANPASSA FODERSTATEN

Vissa hästar faller lätt ur och tappar både hull och muskulatur under vinterns månader. Det är under denna period som hästen är i full gång med produktion av ny päls. Att producera ny päls har visat sig vara en krävande process och därför kan man i vissa fall behöva korrigera foderstaten för att undvika att ens häst tappar hull och/eller muskulatur.

PÄLSSÄTTNING ÄR EN KRÄVANDE PROCESS!

Ännu har man inte lyckats bevisa exakt hur hästens näringsbehov förändras i samband med pälssättning. Den forskning som finns visar att processen delvis kräver mer energi men att det framförallt krävs mer protein för att producera ny päls. Päls består till 90% av protein, det krävs mer foder för att bygga 1 kg päls jämfört med 1 kg muskler. Att hästen faller ur och tappar muskulatur under denna period beror på att pälstillväxten prioriteras framför muskeluppbyggnad, fettansättning och tillväxt. Det är främst i samband med hästens produktion av sommarpälsen som hästägare upplever minskad hull och muskulatur. Det mest logiska borde egentligen vara tvärtom - att denna reaktion uppstår när vinterpälsen ska produceras som både är tjockare och längre än sommarpälsen. Att man inte upplever samma behov inför vinterpälsen kan till viss del anses beror på att många hästar vid denna tid fortfarande har tillgång till ett näringsrikt bete och det extra foder som behövs är på så sätt redan uppfyllt.

Det har också visat sig att pälsbytet ofta märks mindre på en häst i hård träning jämfört med en unghäst eller en häst som inte arbetas. Detta beror främst på att hästen i hårt arbete får mer foder och på så sätt kan omfördela hur energin används och spara energi genom att under en period bli lite slöare. Har man en känslig häst som man vet med sig lätt faller ur eller blir slö kan det dock vara en god anledning att i god tid se över foderstaten.

Det gäller att korrigera foderstaten i god tid, när hästen börjar fälla den gamla pälsen är den nya redan klar under. Normalt påbörjar hästen sitt pälsbyte från vinterpäls till sommarpäls i december/januari men detta kan såklart skilja beroende på vart i landet man befinner sig. 

Så anpassar du foderstaten

I första hand bör man alltid öka mängden grovfoder, hur mycket beror såklart på grovfodrets analysvärden och hästens tillväxt och storlek. Om man av olika anledningar inte kan det eller grovfodrets innehåll inte räcker till bör man leta efter ett alternativ som främst kompletterar foderstaten med protein. Det finns flera olika bra alternativ för detta. Vill man komplettera med ett grovfoder är lusern ett utmärkt alternativ. Behöver man tillsätta mer protein än så och inte vill göra någon förändring i den befintliga foderstaten är KRAFFT Muscle Up ett utmärkt alternativ då denna tillför mer protein i relation till energi. Dessutom innehåller den inga tillsatta mineraler och vitaminer vilket gör den fördelaktig att tillsätta utan att rubba en redan befintlig mineral- och vitaminbalans. 

Vill du ha hjälp och rådgivning till din individuella häst så tveka inte att ta kontakt med rådgivarna på KRAFFT Direct. Det kostar ingenting och du behöver inte vara kund hos oss för att höra av dig. Vi är på plats mån-fre och du når oss på 020-30 40 40 eller direct@krafft.nu.