SENIORHÄSTEN

Det finns några näringsmässiga problem som är speciellt framträdande hos äldre hästar. Förmågan att ta upp näring avtar som regel med åren. Det kan bero på att fodersmältningssystemets upptagningsförmåga försämras något, men också på att många äldre hästar tuggar sin föda allt sämre och/eller har problem med tandhälsan. En del av födan kommer då att passera fodersmältningskanalen utan att smältas.

Många seniorhästar får problem när det gäller upptaget av protein – ett problem som förvärras om hästen dessutom utsätts för parasitangrepp. En första åtgärd är såklart att avmaska hästen med lämpligt avmaskningsmedel. Om tillräckliga mängder protein inte tillförs kommer muskelmassan att minskas och följden blir ofta minskad användbarhet och minskad vitalitet hos hästen. Seniorhästar behöver således ofta en relativt hög giva av fullvärdigt protein och proteinets kvalitet – dvs. sammansättningen av aminosyror – har stor betydelse.

Regelbunden kontroll av tänderna är att rekommendera, minst två gånger om året. Dålig tandstatus är en ganska vanlig orsak till foderstrupsförstoppning hos äldre hästar. De tuggar inte fodret tillräckligt innan de försöker svälja och fodertussen blir då heller inte tillräckligt genomblött av saliv. Det är främst tänderna samt lever- och njurfunktionen som försämras då hästen blir gammal. Att hästen tuggar sämre påverkar framför allt näringsupptaget. Man bör därför se till att hästen får ett näringsrikt hö och gärna ett hö som inte är för grovt. Även övriga fibrer som tillförs hästen bör vara lättsmälta.

Miljöbyte kan vara en kraftigt verkande stressfaktor – speciellt om hästen i samband med detta ska infogas i en ny flock med andra hästar. Individer som är försvagade av ålder hamnar ofta längst ner i flockens rangordning och får därför svårt att skaffa sig tillgång till mat. Om man ger hö eller kraftfoder fritt i hagen, bör man observera så att seniorhästen verkligen får tillräckligt. Speciell uppmärksamhet bör också ägnas äldre hästar som vistas i kallt väder. Med åren minskar hästens köldskyddande lager av underhudsfett. Många gånger påverkas också hästens benägenhet att dricka, eftersom kallt vatten har en avkylande effekt. Det är inte ovanligt att seniorhästar av detta skäl drabbas av förstoppning och kolik. Den äldre hästen bör ges en fiberrik diet som understödjer en sund balans i grovtarmens mikroflora och som bidrar till att kroppsvätska hålls kvar i fodersmältningskanalen, så att förstoppning förebyggs. Lusernbaserat grovfoder ger ett bra fibertillskott i kombination med bra proteinkvalitet. Det är lätt att underskatta äldre hästars behov av energi. Deras underhudsfett minskar med åren, och energiförluster på grund av detta måste kompenseras individuellt. Olja är ofta en bra kompletterande energikälla för äldre hästar eftersom den, i lagom mängder, är en skonsam och koncentrerad källa till energi.

Tillförsel av högvärdigt protein är vidare mycket viktig, eftersom hästens förmåga att ta upp protein försämras med åren.

Ett bra seniorhästfoder bör förutom vad som nämnts ovan vara smakligt och lätt att tugga. För att underlätta det sistnämnda bör det även kunna blötas med bibehållen smaklighet. Det finns ett antal specialanpassade seniorhästfoder på den svenska marknaden och för den hästägare som vill säkra sin seniorhästs näringsintag kan dessa många gånger vara en bra lösning.

GROOV-familjen, KRAFFT Muscle Up, KRAFFT Plus Protein och KRAFFT Lucerne är foder som alla kan passa den äldre hästen. Föredrar ni att ge er häst müsli så är KRAFFT High Protein Muesli ett bra alternativ. Vill man ha ett foder innehållande jäst för att balansera fodersmältningen så är KRAFFT Senior Sensitive alternativt någon av de två KRAFFT Performance Low Starch produkterna som rekommenderas.