SALT & ELEKTROLYTER

Salt och elektrolyter är ämnen som båda påverkar hästens vätskebalans. Alla hästar behöver ett tillskott av salt – men behovet växlar avsevärt från häst till häst samt under säsong. Elektrolyter har hästen en imponerande förmåga att själv reglera och tillsätts oftast enbart till specifika individer som tränas hårt eller svettas mer än vanligt.  

SALT - FRI TILLGÅNG

Hästar bör alltid ha tillgång till en ren saltsten i närheten av rent vatten. I vissa fall kan detta vara tillräckligt med saltsten, men oftast behöver man även tillsätta salt i foderstaten. Salt till hästar bör baseras på ett rent salt t. ex. vakuumsalt, som är den renaste formen av salt (minimum 99,9 %). Studier visar att i varm väderlek eller då hästen regelbundet utför svettdrivande arbete kompenserar den sina saltförluster dåligt om den endast har en traditionell saltsten som saltkälla. Saltstenen är därmed oftast en otillräcklig saltkälla.

Alla hästar behöver ett tillskott av salt – men behovet växlar avsevärt från häst till häst samt under säsongen. Avvikelsen mellan individer beror bl. a. på hur mycket hästen svettas. Fri tillgång till salt innebär ingen risk för överskott, eftersom hästen via njurarna utsöndrar den mängd som inte behövs. Man brukar räkna med ett normalbehov mellan 10-30 g salt per dygn.

Vid kraftig svettning förlorar hästen stora mängder salt och det är mycket viktigt att denna förlust ersätts snabbt, speciellt inför en prestation, eftersom salt har en viktig roll för törstregleringen. En häst som har låg saltkoncentration i blodet kan ha kraftig vätskebrist utan att känna törst. Eftersom saltkoncentrationen i blodet styr hästens törstreflex, kan en häst som förlorat både vatten och salt vid en prestation komma in i en verkligt ond cirkel om saltförlusten inte ersätts. I extrema fall kan hästen vara rejält uttorkad, men ändå inte visa någon lust att dricka. Därför kan det vara en bra idé att hästen på en tävlingsplats får tillgång till salt för att återställa saltbalansen. Snabbast kompenserar sig hästen genom att dricka en fysiologisk koksaltlösning – dvs. en lösning med samma salthalt som hästens blod. Den är lätt att blanda till, i en liter vatten löses 9 gram salt. För att man säkert ska veta att hästen dricker saltat vatten krävs att den under en längre tid har tränats på att göra detta. Om man vattnar hästen via automatisk vattenkopp kan detta givetvis erbjuda svårigheter. Hästen bör därför vattnas i spann och tillsatsen av saltlösning bör ökas gradvis upp ill rekommenderad dos. Det finns också färdigblandade elektrolytlösningar där fruktos underlättar upptagningen av saltet. Kom dock ihåg att alltid erbjuda hästen en hink med rent vatten också. 

Salt till föl

Föl kan lätt bli lösa i magen av att slicka på en saltsten och så länge fölet diar får den egentligen i sig den mängd som behövs. Under denna tid rekommenderas att saltstenen placeras på en högre nivå så att stoet når men inte fölet. När fölet sedermera är redo för sin egen foderstat och inte längre diar från stoet kan en saltsten placeras ut.

Hur mycket salt behöver min häst?

Behovet växlar avsevärt från häst till häst, generella kan man använda sig av följande riktlinjer:

Vuxen häst i underhåll - 5,1 g/100 kg häst
Vuxen häst i lätt arbete - 7 g/100 kg häst
Vuxen häst i medelhårt arbete - 9 g/100 kg häst
Vuxen häst i hårt arbete - 9-13 g/100 kg häst

För mer exakt uträkning av din hästs saltbehov rekommenderar vi SLUs utfodringsrekommendation för häst som kan hittas HÄR.

1 msk = ca 17 g salt.

Kan jag köpa vanligt salt i mataffären?

Rekommenderat är att ge rent salt utan jod till hästar, antingen via saltsten eller löst doserat i maten. Himalayasalt är något som blivit populärt till hästar. Det är förvisso inte processat men utöver salt så innehåller det vissa bra mineraler och vissa mindre bra. Mindre bra är bland annat arsenik, uran & tallium. Därav är detta inte att rekommendera i förstahand. Att köpa salt i mataffären går fint så länge det är utan jod och inte är en blandning av flera kryddor.

Jag ger min häst Himalayasalt på sommarbetet, täcker det upp hästens mineralbehov?

Det innehåller förvisso en liten mängd mineraler men generellt är det i för små mängder för att det ska täcka upp hästens totala behov. Hästar är dåliga på att känna av sitt behov av mineraler, smakligheten och hästens saltbehov kommer därför vara helt avgörande för mängden mineraler hästen får i sig. Himalayasalt innehåller dessutom (utöver vissa bra mineraler) vissa mindre bra mineraler, men eftersom mineralinnehållet generellt är relativt lågt i dessa saltstenar har man hitintills inte kunnat se att det gör någon skada. Det borde dock medfölja en analys av mineralerna när du köper Himalayasalt så du kan se vilka mineraler det rör sig om samt dess mängd. Lär dig mer om hästens mineralbehov HÄR.

ELEKTROLYTER

Det är inte enbart vätska och salt som en häst förlorar vid svettning utan även elektrolyter. Elektrolyter är en sammanfattande beteckning på ämnen som påverkar regleringen av kroppens vätskebalans. Utöver salt (även kallat natrium) hör även kalium till denna grupp.

Hästen har en imponerande förmåga att själv lagra de elektrolyter den behöver och anpassar härvid upptagningen efter individens aktuella behov. Det finns inga synliga tecken på att tillförsel av elektrolyter på ”konstlad” väg skulle vara skadlig, men man ingriper i en funktion som hästens kropp själv sköter på ett effektivt sätt.

Tävlingshästens tarmflora är särskilt känslig för störningar och därför kan extra tillförsel av elektrolyter vara berättigad. Elektrolyterna hjälper hästen att snabbare återhämta sig efter upprepande ansträngningar. Det går dock inte att ”ladda” en häst med elektrolyter inför kommande prestationer. De lagras inte i kroppen, utan utsöndras omedelbart via njurarna med urinen. Därmed bortfaller ett ganska vanligt motiv för att tillföra hästar elektrolyter innan tävling.

Elektrolyter kan även vara berättigat till hästen med blöt och lös avföring alternativt vid situationer då ens häst svettats mer än vanligt.

Behöver jag ge salt om jag tillsätter elektrolyter?

Ja, fortsätt med salt likt vanligt trots tillsättning av elektrolyter. Hästen har ett stort saltbehov, och än högre om den svettats mer än vanligt. Många tillskott av elektrolyter innehåller förvisso salt, men sällan i tillräcklig mängd för att täcka hela hästens saltbehov. Fortsätt därför alltid med salt trots tillägg av elektrolyter.