SALT & ELEKTROLYTER

salt-elektrolyter-1080x400-INT.jpg

Under förutsättning att hästen har fri tillgång till vatten, tillförs salt på ett relativt tillfredsställande sätt genom att hästen får fri tillgång till saltsten. Salt till hästar bör baseras på ett rent salt t ex vakuumsalt, som är den renaste formen av salt. Vid kraftig svettning förlorar hästen stora mängder salt och det är mycket viktigt att denna förlust ersätts snabbt inför en prestation, eftersom salt har en viktig roll för törstregleringen. Saltstenen är då ofta otillräcklig.

Alla hästar behöver ett tillskott av salt, men behovet växlar avsevärt från häst till häst samt under säsongen. Avvikelsen mellan individer beror bland annat på hur mycket individen svettas. Fri tillgång till salt innebär ingen risk för överskott, eftersom hästen via njurarna utsöndrar den mängd som inte behövs. Man brukar räkna med ett normalbehov mellan 10-30 g salt per dygn.

Föl kan lätt bli lösa i magen av att slicka på en saltsten och så länge fölet diar får den egentligen i sig den mängd som behövs. Under denna tid rekommenderas att saltstenen placeras på en högre nivå så att stoet når men inte fölet. När fölet sedermera är redo för sin egen foderstat och inte längre diar från stoet kan en saltsten placeras ut.

Det är således inte enbart vätska som en häst förlorar vid svettning utan även elektrolyter och rent salt. Elektrolyter är en sammanfattande beteckning på ämnen som påverkar regleringen av kroppens vätskebalans. Utöver salt (även kallat natrium) hör även kalium till denna grupp. En frisk häst kan själv lagra de elektrolyter som den behöver men när en häst svettas mycket eller utsätts för hårt arbete kan den ibland behöva hjälp att återfå de elektrolyter som har försvunnit. Elektrolyterna hjälper hästen att snabbare återhämta sig efter upprepande ansträngningar och används vanligen till hästar i hårt arbete när saltet inte räcker till. Likaså kan en häst med blöt avföring vara i behov av elektrolyter.

Lär dig mer: