KONVALESCENTHÄSTEN

Påtvingad boxvila innebär en stor omställning för hästen. Som andra gräsätande flockdjur har naturen utvecklat hästen för ständig rörelse. Konvalescens med inskränkning av möjligheterna till motion inträffar ofta oplanerat och drastiskt – t. ex. i samband med en olycka eller ett oplanerat kirurgiskt ingrepp. För en topptrimmad tävlingshäst som haft en energirik foderstat kan omställningen bli mycket drastisk.

En av konvalescensens vanligaste komplikationer är fodersmältningsstörningar, vilka ofta har sin grund i grovtarmens funktion. Behandling med antibiotika kan t. ex. slå ut delar av grovtarmens mikroflora och hästar som genomgår en penicillinkur bör samtidigt tillföras produkter som stödjer den naturliga mikrofloran. Om man misstänker en bestående rubbning – t. ex. på grund av att hästen tappar hull eller att avföringens lukt och utseende avviker från det normala, kan en rubbning av tarmens mikroflora misstänkas. I vissa fall måste en ny bakterieflora tillföras. Som alltid stöds en sund grovtarmsfunktion genom tillförsel av växtfibrer. En konvalescent bör ha tillgång till halm. Den tillför fibrer och ger möjlighet till sysselsättning. Det kraftfoder som tillförs bör också vara fiberrikt och inte ge ett för högt tillskott av energi. Vidare bör man undvika stärkelserika kraftfoder, då dessa kan påverka grovtarmsfunktionen negativt.

Vätsketillförseln är vidare mycket viktig. Hästen bör vattnas ur hink, eftersom man bör ha kontroll över vattenintaget. Nyopererade hästar kan ofta dricka dåligt på grund av smärta eller på grund av ovana vid miljön i t. ex. ett stall på ett djursjukhus. Det är också vanligt, att konvalescenter blir skärrade och distraherade då de står ensamma i stallet sedan stallkamraterna släppts ut. Detta påverkar deras vilja att äta och dricka.

Ett konvalescentfoder bör inte ”ladda” hästen med energi utan ska helst snarare verka dämpande. Det kraftfoder man tillför bör således innehålla en låg halt stärkelse, men samtidigt tillföra högvärdigt protein som stödjer muskelfunktionerna och nybildning av vävnad. Proteintillförseln är givetvis särskilt viktig om konvalescenten är en växande unghäst. Hästar under konvalescens har vidare ett lika stort behov av vitaminer och mineraler som en frisk häst. Ett bra konvalescentfoder bör tillföra även dessa, eftersom många hästar under lång boxvistelse blir kräsna med vad de äter och lär sig sortera ut de foderingredienser de inte tycker om. Av detta följer också, att man bör ställa höga krav på smaklighet när det gäller konvalescentfoder som ska komplettera grovfodergivan.