KABBELEKAN

Kabbelekan är en flerårig växt som blir cirka 20–40 cm hög. Bladen är släta och klargröna samt njurformade med naggade kanter. Den har stora gula blommor som blommar under försommaren på en ihålig stjälk. Kabbelekans frön ligger i en baljkapsel.

Förekomst

Kabbleka är vanlig i hela landet och växer på fuktiga platser – diken, våtmarker och sanka stränder. Den trivs på skuggiga platser.

Gift och symptom

Kabbeleka innehåller en flyktig olja (protoamenonin) som påverkar det centrala nervsystemet genom att först stimulera och sedan förlama det. Växten har en bitter smak, men trots det kan djur utveckla smak för den. Symptom på förgiftning av kabbeleka är salivering, magsmärtor och inflammation i munhålan.

Bekämpningsstrategi

Giftet kvarstår efter torkning. Stängsla av berörda områden om kabbeleka förekommer rikligt.