ALSIKEKLÖVER

Alsikeklöver är en flerårig, kal eller gleshårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Bladen är runda, helt gröna och trefingriga. Den blommar från juni till augusti. Blommorna påminner om vitklöver, men är svagt rosafärgade.

FÖREKOMST

Alsikeklöver är vanlig i hela landet utom i fjälltrakterna. Den växer ofta vid vägkanter och på dåligt gödslad mark.

GIFT OCH SYMPTOM

Alsikeklöver förädlas och odlas som foderväxt, men kan vara ett problem för känsliga hästar. Klöver innehåller mycket kväve genom sin symbios med marklevande kvävefixerande bakterier. Dessa ämnen kan orsaka bl.a. fång, koagulationsrubbningar och fotosensitivitet hos hästar med vita tecken. Vid fotosensitisering kan både primära och sekundära symptom uppstå. Tecken på fotosensibilitet är att opigmenterade eller delvis pigmenterade områden på huden drabbas av rodnad, inflammationer i huden, ödem eller i värre fall också att vävnad dör (nekros). På molybdenrik mark kan alsikeklöver även orsaka kronisk molybdenförgiftning (molybdenos) eftersom den ackumulerar detta ämne.

BEKÄMPNINGSSTRATEGI

Alsikeklöver trivs på sämre, ogödslade marker. På bättre marker i bra näringstillstånd gynnas istället vitklöver. Gödsla och håll marken i en god näringsmässig status.