IDEGRAN

Idegran är en vintergrön barrväxt som antingen växer som buske eller som ett litet träd. Barren är upp till tre centimeter långa, platta och mörkgröna till färgen. Idegranen har inte kottar, utan ett enkelt frö som omges av ett fröhölje som liknar ett bär och som är rött till färgen. Det finns flera olika arter av idegran, och en del av dem kan ha gula eller rödaktiga barr.

Förekomst

Idegran är framför allt en trädgårdsväxt, men förekommer även i vilt tillstånd på ett fåtal platser – till exempel. vid kusten i Bohuslän, på Gotland och på fuktiga skogsmarker upp till Gästrikland.

Gift och symptom

Hela växten förutom bären är mycket giftiga och innehåller alkaloiden taxin samt en flyktig olja som är slemhinneirriterande. Taxin är ett kraftigt verkande giftämne som snabbt absorberas från mag-/tarmkanalen och stör hjärtats funktion. Det kan även ge skador på urinvägarna och retning på livmodern.
Taxin omvandlas snabbt i levern och utskiljs som bensoesyra, vilket gör att diagnostisering utifrån kemiska tester inte går att göra. Idegranen är giftigast på vintern, och gamla barr är giftigare än nya späda. Symptom ses som muskelryckningar, störd muskelkoordination, nedsatt kroppstemperatur, långsam puls och kollaps. I många fall uppkommer inga symptom och plötslig död inträffar inom några timmar efter intaget. Många fall av förgiftning av hästar har rapporterats. Hästar som har ätit idegran hittas oftast döda med växten kvar i munhålan.

Bekämpningsstrategi

Den färska plantan är inte smaklig för hästar, men giftet kvarstår efter torkning och blir smakligare efter beskärning. Idegran är framförallt en trädgårdsväxt, och det är därför viktigt att tänka på att inte lägga trädgårdsavfall med idegran så att hästarna kan äta av det.