FINGERBORGSBLOMMA

Fingerborgsblomman är en tvåårig växt som blommar under det andra året. Den kan bli upp till en och en halv meter hög och har klocklika blommor. Bladen är ovala, naggade och gråludna undertill. Förstaårsplantor har rosettställda blad och saknar blommor.

Förekomst

Fingerborgsblomman växer oftast i trädgårdar, men förekommer även i vilt tillstånd i Bohuslän.

Gift och symptom

Det giftiga ämnet i fingerborgsblomma är bland andra hjärtglykosiderna dioxin och digitalin. De förstärker styrkan av hjärtats sammandragning och förlänger den utvidgande fasen. Symptom på förgiftning är diarré, andnöd och kramper. Den kan leda till döden inom några timmar. Hästar äter normalt inte plantan, förgiftningsfall är därmed ovanliga.

Bekämpningsstrategi

Fingerborgsblomman behåller sin giftighet efter torkning – och hö som innehåller växten bör därför ses som en större fara för förgiftning än växande plantor. För att bli av med eller minska förekomsten av fingerborgsblomman, bör den grävas upp före blomning.