LILJEKONVALJ

Liljekonvalj är en perennväxt som blir cirka 10–25 cm hög. Bladen är breda och lansettlika. Blommorna är små, vita och klockformade i en böjd klase. Liljekonvaljen blommar under våren till försommaren. Bären är först gula, och blir vid mognad röda under hösten.

Förekomst

Liljekonvalj är vanlig i hela landet, utom i fjälltrakterna. Den växer i skogsmark, hagmark, lundar och trädgårdar.

Gift och symptom

Liljekonvaljen innehåller hjärtglykosider som till exempel convallotoxin. Giftämnet ger störningar i matsmältningen, oregelbunden puls, ökad salivering och utvidgade pupiller. Få fall av förgiftning på häst finns rapporterade. Liljekonvalj sägs även innehålla flyktiga oljor och (saponiner) som irriterar magslemhinnan.

Bekämpningsstrategi

Stängsla av områden där liljekonvalj växer.