TYSKLÖNN

Tysklönn är ett träd som kan bli över 30 meter högt. Bladen är trubbiga, mörkgröna och grovt tandade.

FÖREKOMST

Tysklönnen förekommer främst i södra delarna av Sverige och är bland annat populär att plantera i alléer.

GIFT OCH SYMPTOM

Tysklönn har relativt nyligen lagts till i listan över giftiga växter för hästar. Det är främst dess ”näsor” och skott som är giftiga för hästar då de innehåller det giftiga ämnet hypoglycin A. Symptom på förgiftning är muskelsmärta, muskelskakningar, mörkfärgad urin, svaghet, stelhet och svårighet att andas. Förgiftning sker vanligtvis under våren eller hösten och skapar mycket allvarlig förgiftning. Händelseförloppet går oftast väldigt fort och leder i många fall till döden.

BEKÄMPNINGSSTRATEGI

Rekommenderat är att stängsla in områden på betesmarker där Tysklönn växer, alternativt välja annan betesmark om så finns tillgängligt.