ORMBÄR

Ormbär är en flerårig växt. Den blir 15–30 cm hög med grönaktiga blommor i toppen, vilka senare blir till blåsvarta bär. Ormbär blommar under högsommaren och har fyra ovala blad som sitter tillsammans.

Förekomst

Ormbär är ganska vanlig i hela landet – på fuktiga, skuggiga platser och mullrik mark.

Gift och symptom

Ormbär tros innehålla saponiner eller glykosider. Växten tycks ge förhöjd puls, smärtsam urinering och kan orsaka nervositet hos djuret. Förgiftningsfall på häst är ovanligt, och växten lär vara osmaklig.

Bekämpningsstrategi

Stängsla av områden där ormbär växer.