SÖTVÄPPLING

De finns flera typer av sötväppling, men de vanligaste är vit och gul variant. Sötväppling är en ört som kan bli mer än en meter hög. Gul och vit sötväppling blommar från juli till september – med gula respektive vita blommor som sitter samlade i avlånga klasar. Kronan är omkring en halv centimeter lång och bladen är trefingrade, med långsmala småblad.

Förekomst

Gul och vit sötväppling är ganska vanliga i södra och mellersta Sverige, men de förekommer även sällsynt eller tillfälligt i de norra landskapen. Den växer på öppen kulturpåverkad mark, i vägkanter och på banvallar.

Gift och symptom

Växten är i sig ofarlig på bete, men blir giftig om den hamnar i hö eller ensilage. Sötväpplingen innehåller (som kanel) ämnet kumarin, vilket kan omvandlas till en substans som försämrar blodkoagulationen. Vid stort intag ses blödningar under huden, bleka slemhinnor och snabb puls.

Bekämpningsstrategi

Gräv upp växten före blomning.