ÄNGSSYRA

Ängssyra är en flerårig ört med oansenliga blommor som sitter samlade i en smal klaslik ställning med enkla grenar. Blommorna är röda eller gröna och blommar från maj till juli i klaslika knippen. Stjälken är upprätt, och kan bli nästan en meter hög. Bladen är stora och lansettformade. Ängssyran växer enskilt eller i små tuvor.

FÖREKOMST

Ängssyra är ett vanligt förekommande ogräs i hela landet. Den återfinns i ängar, dikeskanter och skogsgläntor.

GIFT OCH SYMPTOM

Hela växten innehåller oxalsyra och betraktas som giftig. Symptomen liknar de för oxalatförgiftning såsom skakningar, oförmåga att resa sig, muskelsammandragningar och onormal andning. Ängssyran lär vara smaklig, men förgiftning är trots detta sällsynt – även om förgiftningsfall på häst har förekommit.

BEKÄMPNINGSSTRATEGI

Gräv upp ängssyran före blomning.