EK, EKOLLON

Ek är ett träd som kan bli upp till 25-30 meter högt. Stammen är grov och kronan vid. Bladen är oregelbundet parflikiga och frukten är en oval nöt, ekollon. Ek växer vanligen i lundar och på lövängar och kan bli flera hundra år gammal.

FÖREKOMST

Ek växer mest i södra Sverige upp till Dalälven.

GIFT OCH SYMPTOM

Ekollon och blad innehåller stora mängder tanninsyra.Tanninerna är inkapslade i cellväggarna och frigörs först då växten krossas. De verkar sammandragande på vävnader, koagulerar blod och protein, skadar tarmfloran, förorsakar gastrit och skadar njurarna vid utsöndring.

Symptom på förgiftning är förstoppning, blodblandad avföring, vägran att dricka, svaghet, vinglighet, oregelbunden långsam puls, bleka slemhinnor och rinnande ögon. I extrema fall kan njurarna bli förstörda. Förgiftning sker oftast under hösten, då hästar kan äta ekollonen. Förgiftningsfall på häst är sällsynta, men förekommer. När förgiftning väl har inträffat, är läget akut.

BEKÄMPNINGSSTRATEGI

Stängsla in ekar i hästhagen, och var uppmärksam på om någon häst fattar tycke för växten. Stödutfodra vid ett högt betestryck.