VILD LUPIN

Lupin är en perenn som kan bli upp till en meter hög. Den växer med upprätta stjälkar och blomklasar längst upp. Blommorna kan vara blå, vita, röda eller gula. Fröna ligger i en svart skida.

FÖREKOMST

Lupiner förekommer i vilt tillstånd, men även odlade i trädgårdar. Det är de vilda lupinerna som är giftiga. Hos odlade lupiner har alkaloiderna förädlats bort. Lupiner trivs bäst på sandiga jordar och vid väggrenar.

GIFT OCH SYMPTOM

Lupiner innehåller giftiga alkaloider som lupinin och angustifolin samt biochanin som anses kunna störa fortplantningsförmågan. Skidorna är giftigast, och yngre lupiner är giftigare än äldre. Förgiftning ger balanssvårigheter och kramper. Växten har en bitter smak och ratas normalt av hästar.

BEKÄMPNINGSSTRATEGI

Giftet kvarstår efter torkning och lagring. Stängsla av områden där lupin växer.