ÄNGSBRÄSMA

Ängsbräsma är 2–5 dm hög med parbladiga småblad. Blommorna är rosa eller vita och blommar under försommaren. Fröna sitter i långa, smala skidor.

Förekomst

Ängsbräsma förekommer i hela landet och är vanlig i fuktiga skogar, diken och fuktängar.

Gift och symptom

Ängsbräsma innehåller en cyanogen senapsoljeglykosid. Symptom vid förtäring är kolik, stelhet och förlamning. Förkommer växten i stor mängd i grönfoder kan den även ge diarré, blod i urin och avmagring. Rapporter om slaganfall hos häst finns. Växten äts dock sällan av betande djur.

Bekämpningsstrategi

Ängsbräsma förekommer främst på blöta marker, varför dränering är en effektiv bekämpningsstrategi i de fall där det är möjligt.