SPRÄNGÖRT

Sprängört är en flerårig ört som kan bli över en meter hög. Den blommar under juli–augusti med små vita blommor som sitter i flockar. Bladen är två till tre gånger pardelade med lansettlika, vasst sågade småblad. Sprängört är löst fäst i vegetationen, och kan därmed lätt lossna och driva iväg till en ny plats. Fröna flyter också bra, och kan spridas långt i vatten.

FÖREKOMST

Sprängört finns i nästan hela landet, men är vanligast i södra och mellersta Sverige. Den växer alltid nära vatten, i området mellan vass och strandkant.

GIFT OCH SYMPTOM

Sprängört är en av våra giftigaste växter - och dödligt giftig för hästar. Hela växten anses giftig, och den lär vara smaklig. Intag leder till en snabb död. Hela växten flyter, och ilandflutna plantor påträffas ofta. Det föreligger därmed risk att betande djur som trampat sönder växten kan få i sig giftet genom dricksvattnet. Risken att hästar kommer åt plantorna kan öka under torra somrar - då strandlinjen sjunker och växten hamnar på landbacken - eller i samband med dikning och grävning i hästhagen. Hästar lär ha en förkärlek till rötterna, vilket är den giftigaste delen på växten. Det krävs endast en mindre mängd för att döda en häst, och det är därför mycket viktigt att forsla bort alla uppgrävda växtdelar. Giftet i sprängört (cicutoxin) leder till störningar i centrala nervsystemet. Symptomen påminner om epilepsi med salivering, oro, koordinationsstörningar, darrningar, kramper och magsmärtor.

BEKÄMPNINGSSTRATEGI

Hittas sprängört på vattennära beten, är det säkrast att stängsla av de delarna – så att hästarna inte kommer åt vare sig växten eller vattnet i närheten.