JOHANNESÖRT

Johannesörten är en flerårig växt som blir cirka 20–60 cm hög. Stjälken är vedartad nertill. Bladen är motställda, olikformade, och om de hålls mot ljuset kan man se fläckar på dem. Örten har gula blommor med spetsiga kronblad och frukten är kapselformad med små frön.

Förekomst

Johannesört förekommer allmänt från Skåne till Uppland – och i sällsynta fall ända upp till Ångermanland. Den växer på ängsmark, i skogsbryn och vägkanter samt på bergknallar och sluttningar.

Gift och symptom

Hela växten innehåller pigmentet hypericin som orsakar primär fotosensitivisering. Växtens gift är lagras i kroppen. Det blir mer verkningsfullt om djuren äter det upprepade gånger, vilket förvärrar symptomen. Andra symptom är aptitlöshet, svaghet, vinglig gång och koma. Fall av förgiftning har rapporterats, men är relativt ovanliga eftersom det krävs en relativt stor mängd växtmaterial för att ge symptom.

Bekämpningsstrategi

Växer företrädesvis på ogödslad mark. Gödsla därför för att hålla marken i en god näringsmässig status.