SKELÖRT

Skelört är en medelstor, hårig ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Bladen är blågröna, oregelbundna och fjuniga undertill. Den blommar från maj till augusti med gula blommor. Skelört har ett karaktäristiskt utseende. Typiskt för arten är den gulröda mjölksaften som sipprar fram om stjälken bryts.

Förekomst

Skelört är tämligen vanlig i södra och mellersta Sverige – kring hus och hagmarker. Den förekommer – om än sällsynt – även i de norra delarna av landet. Den föredrar fuktig, skuggig terräng och förekommer sällan ute på beten och åkermark.

Gift och symptom

Hela växten är giftig, men växtsaften och roten anses särskilt giftiga. Mjölksaften innehåller flera olika alkaloider vilket gör dess verkan komplex. Symptom på förgiftning är riklig salivering och urinering samt törst, trötthet och vaggande gång. Genom skelörtens skarpa smak och lukt är förgiftning av djur dock ovanlig.

Bekämpningsstrategi

Gräv upp växten före blomning. Skelört fröar av lätt av sig, men är lätt att dra upp.