Makromineraler

Till denna grupp hör kalcium, fosfor, magnesium, natrium, klor och svavel. I denna del går vi in på var och en mer i detalj; dess fysiologiska funktion, hästens behov, bristsymptom samt vad som händer vid överutfodring. Dessa mäts valigtvis i gram per dag. 

Fotograf: Gustaf Kumlin